همه کالاهای برند چاکلز


کرانچیپس نمک دریایی 65 گرمی چاکلز

کرانچیپس نمک دریایی 65 گرمی چاکلز


چیپس غلات کارناوال پنیری 72 گرمی چاکلز

چیپس غلات کارناوال پنیری 72 گرمی چاکلز


چیپس سرکه 55 گرمی چاکلز

چیپس سرکه 55 گرمی چاکلز


چیپس کچاپ 55 گرمی چاکلز

چیپس کچاپ 55 گرمی چاکلز


چیپس ماست و ریحان 55 گرمی چاکلز

چیپس ماست و ریحان 55 گرمی چاکلز


چیپس مولتی گرین پنیر ایتالیایی 75 گرمی چاکلز

چیپس مولتی گرین پنیر ایتالیایی 75 گرمی چاکلز


چیپس مولتی گرین کچاپ 75 گرمی چاکلز

چیپس مولتی گرین کچاپ 75 گرمی چاکلز


چیپس غلات کارناوال عسل و خردل 72 گرمی چاکلز

چیپس غلات کارناوال عسل و خردل 72 گرمی چاکلز


اسنک پنیری میکس توپ و حلقه 44گرمی چاکلز

اسنک پنیری میکس توپ و حلقه 44گرمی چاکلز


اسنک پنیری فنری 67 گرمی چاکلز

اسنک پنیری فنری 67 گرمی چاکلز


اسنک پنیری جادویی 23 گرمی چاکلز

اسنک پنیری جادویی 23 گرمی چاکلز


چیپس نمکی دریایی 55 گرمی چاکلز

چیپس نمکی دریایی 55 گرمی چاکلز


پنیر پرچرب 400 گرمی دامداران

پنیر پرچرب 400 گرمی دامداران


چیپس خلالی ساده 60 گرمی چاکلز

چیپس خلالی ساده 60 گرمی چاکلز


چیپس قارچ و خامه 55 گرمی چاکلز

چیپس قارچ و خامه 55 گرمی چاکلز


چیپس نمکی 55 گرمی چاکلز

چیپس نمکی 55 گرمی چاکلز


چیپس فلفل متالایزی رویال 60 گرمی چاکلز

چیپس فلفل متالایزی رویال 60 گرمی چاکلز


چیپس موجدار نمکی 60 گرمی چاکلز

چیپس موجدار نمکی 60 گرمی چاکلز

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید