همه کالاهای برند چی توز


چیپس ساده60 گرمی چی توز

چیپس ساده60 گرمی چی توز


چیپس پیاز جعفری 60 گرمی چی توز

چیپس پیاز جعفری 60 گرمی چی توز


چیپس کتل سرکه بالزامیک سفری 120 گرمی چی توز

چیپس کتل سرکه بالزامیک سفری 120 گرمی چی توز


کتل چیپس فلفل هالوپینو 60 گرمی چی توز

کتل چیپس فلفل هالوپینو 60 گرمی چی توز


کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز

کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز


کرانچی آتشین بزرگ 80 گرمی چی توز

کرانچی آتشین بزرگ 80 گرمی چی توز


بیگولز گوجه تند خانواده 90 گرمی چی توز

بیگولز گوجه تند خانواده 90 گرمی چی توز


کرانچی فلفلی بزرگ 80 گرمی چی توز

کرانچی فلفلی بزرگ 80 گرمی چی توز


استیک کچاب بزرگ 140 گرمی چی توز

استیک کچاب بزرگ 140 گرمی چی توز


کتل چیپس سرکه بالزامیک 60 گرمی چی توز

کتل چیپس سرکه بالزامیک 60 گرمی چی توز


چیپس سرکه متوسط 60 گرمی چی توز

چیپس سرکه متوسط 60 گرمی چی توز


چیپس لیمویی متوسط 60 گرمی چی توز

چیپس لیمویی متوسط 60 گرمی چی توز


چیپس فلفلی متوسط  60 گرمی چی توز

چیپس فلفلی متوسط 60 گرمی چی توز


چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی چی توز

چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی چی توز


کتل چیپس نمک دریایی چی توز

کتل چیپس نمک دریایی چی توز


چیپس سوپر ساده بزرگ90 گرمی چسی توز

چیپس سوپر ساده بزرگ90 گرمی چسی توز


چیپس کچاپ بزرگ 90 گرمی چی توز

چیپس کچاپ بزرگ 90 گرمی چی توز


چیپس ساده بزرگ 90 گرمی چی توز

چیپس ساده بزرگ 90 گرمی چی توز


اسنک چرخی ویژه 80 گرمی چی توز

اسنک چرخی ویژه 80 گرمی چی توز


اسنک برانچی ویژه چی توز

اسنک برانچی ویژه چی توز


اسنک حلقه ای ویژه 85 گرمی چی توز

اسنک حلقه ای ویژه 85 گرمی چی توز


اسنک طلایی چی توز 175 گرمی

اسنک طلایی چی توز 175 گرمی


اسنک موتوری پنیری چی توز 110 گرمی

اسنک موتوری پنیری چی توز 110 گرمی

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید