همه کالاهای برند کاله


ماست سون پرچرب 2200 گرمی کاله

ماست سون پرچرب 2200 گرمی کاله


دوغ گازدار 1.5 لیتری کاله

دوغ گازدار 1.5 لیتری کاله


ماست لاکتیویا 900 گرمی کاله

ماست لاکتیویا 900 گرمی کاله


ماست ایسلندی 400 گرمی کاله

ماست ایسلندی 400 گرمی کاله


پنیر پیتزا رنده شده 500 گرم کاله

پنیر پیتزا رنده شده 500 گرم کاله


ماست پروبیوتیک 2200 گرمی کاله

ماست پروبیوتیک 2200 گرمی کاله


ماست لاکتیویا کم چرب 1500 گرمی کاله

ماست لاکتیویا کم چرب 1500 گرمی کاله


نوشیدنی کفیر لایت 1.5 لیتری کاله

نوشیدنی کفیر لایت 1.5 لیتری کاله


دوغ نعنا پونه 1/5 لیتری کاله

دوغ نعنا پونه 1/5 لیتری کاله


پنیر گودا ورقه ای 180 گرمی کاله

پنیر گودا ورقه ای 180 گرمی کاله


پنیر پارمسان رنده 80 گرمی کاله

پنیر پارمسان رنده 80 گرمی کاله


دوغ سون 1.5 لیتری کاله

دوغ سون 1.5 لیتری کاله


میت لوف گوشت و پنیر 400 گرمی کاله

میت لوف گوشت و پنیر 400 گرمی کاله


کالباس خشک رجی 300 گرمی سولیکو کاله

کالباس خشک رجی 300 گرمی سولیکو کاله


کالباس گوک 300 گرمی کاله

کالباس گوک 300 گرمی کاله


کالباس خشک هلندی 500 گرمی کاله

کالباس خشک هلندی 500 گرمی کاله


هات داگ گوشت توری 1000 گرمی کاله

هات داگ گوشت توری 1000 گرمی کاله


سوسیس آلمانی توری 1 کیلوگرم کاله

سوسیس آلمانی توری 1 کیلوگرم کاله


سوسیس کوکتل انگشتی توری 1000 گرمی کاله

سوسیس کوکتل انگشتی توری 1000 گرمی کاله


کوکتل گوشت توری 1000 گرمی کاله

کوکتل گوشت توری 1000 گرمی کاله


سوسیس کوکتل چیکو 500 گرمی سولیکو کاله

سوسیس کوکتل چیکو 500 گرمی سولیکو کاله


سوسیس کوکتل پنیری وکیوم 300 گرمی کاله

سوسیس کوکتل پنیری وکیوم 300 گرمی کاله


سوسیس انگشتی 80% توری 500 گرمی کاله

سوسیس انگشتی 80% توری 500 گرمی کاله


کوکتل مرغ تنوری 1 کیلوگرمی کاله

کوکتل مرغ تنوری 1 کیلوگرمی کاله


ماست ناری کفیر 5% چربی 1400 گرمی کاله

ماست ناری کفیر 5% چربی 1400 گرمی کاله


شیر پر چرب بطری 1000 گرمی کاله

شیر پر چرب بطری 1000 گرمی کاله


شیر کم چرب بطری 1000 گرمی کاله

شیر کم چرب بطری 1000 گرمی کاله


پنیر لبنه 750 گرمی کاله

پنیر لبنه 750 گرمی کاله


پنیر خامه ای ویلی 350 گرمی کاله

پنیر خامه ای ویلی 350 گرمی کاله


پنیر لبنه 350 گرمی کاله

پنیر لبنه 350 گرمی کاله


نوشابه 1.5 لیتری پرتقالی لاکیدو کاله

نوشابه 1.5 لیتری پرتقالی لاکیدو کاله


نوشابه 1.5 لیتری کولا لاکیدو کاله

نوشابه 1.5 لیتری کولا لاکیدو کاله


دوغ نایلونی نعنا پونه 900 گرمی کاله

دوغ نایلونی نعنا پونه 900 گرمی کاله

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید