همه کالاهای برند کیمبال


روغن سرخ کردنی شفاف 810 گرمی کیمبال

روغن سرخ کردنی شفاف 810 گرمی کیمبال


کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی 180 گرمی کیمبال

کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی 180 گرمی کیمبال


رب گوجه فرنگی 800 گرمی کیمبال

رب گوجه فرنگی 800 گرمی کیمبال


کوکتل پنیر55% نایلون 1000 گرمی کیمبال

کوکتل پنیر55% نایلون 1000 گرمی کیمبال


کوکتل گوشت 55% نایلون 1000 گرمی کیمبال

کوکتل گوشت 55% نایلون 1000 گرمی کیمبال


فرانکفورتر70% نایلون 1000 گرمی کیمبال

فرانکفورتر70% نایلون 1000 گرمی کیمبال


سوسیس آلمانی40% نایلون 1000 گرمی کیمبال

سوسیس آلمانی40% نایلون 1000 گرمی کیمبال


کوکتل پنیر55% وکیوم 300 گرمی کیمبال

کوکتل پنیر55% وکیوم 300 گرمی کیمبال


فرانکفورتر70% وکیوم 300 گرمی کیمبال

فرانکفورتر70% وکیوم 300 گرمی کیمبال


کوکتل گوشت 55% وکیوم 300 گرمی کیمبال

کوکتل گوشت 55% وکیوم 300 گرمی کیمبال

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید