همه کالاهای برند تُردیلا


چیپس ذرت با طعم پنیری 100 گرمی تردیلا

چیپس ذرت با طعم پنیری 100 گرمی تردیلا


چیپس ذرت با طعم تنوری 100 گرمی تردیلا

چیپس ذرت با طعم تنوری 100 گرمی تردیلا


چیپس ذرت با طعم مکزیکی 100 گرمی تردیلا

چیپس ذرت با طعم مکزیکی 100 گرمی تردیلا


چیپس ذرت با طعم ماست و موسیر 100 گرمی تردیلا

چیپس ذرت با طعم ماست و موسیر 100 گرمی تردیلا


چیپس ذرت کم نمک 100 گرمی تردیلا

چیپس ذرت کم نمک 100 گرمی تردیلا


چیپس ذرت با طعم پیاز و جعفری 100 گرمی تردیلا

چیپس ذرت با طعم پیاز و جعفری 100 گرمی تردیلا


چیپس ذرت با طعم سالسا 100 گرمی تردیلا

چیپس ذرت با طعم سالسا 100 گرمی تردیلا


چیپس ذرت با طعم کنجدی 100 گرمی تردیلا

چیپس ذرت با طعم کنجدی 100 گرمی تردیلا

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید