محبوب‌ترین پوشک

از بین پوشک‌های زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین پوشک از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به پوشک منتخبتون رای بدید

1

پوشک بچه سایز چهار 32 عددی مای بی بی

پوشک بچه سایز چهار 32 عددی مای بی بی

2

پوشک 3بعدی سایز خیلی بزرگ اقتصادی60 عددی مولفیکس

پوشک 3بعدی سایز خیلی بزرگ اقتصادی60 عددی مولفیکس

3

پوشک بچه سایز پنج 34 عددی مولفیکس

پوشک بچه سایز پنج 34 عددی مولفیکس

4

پوشک  بزرگ سه بعدی  40  عددی  مولفیکس

پوشک بزرگ سه بعدی 40 عددی مولفیکس

5

پوشک بچه سایز سه 84 عددی مولفیکس

پوشک بچه سایز سه 84 عددی مولفیکس

6

پوشک بچه سایز سه 38 عددی مای بی بی

پوشک بچه سایز سه 38 عددی مای بی بی

7

پوشک بچه بزرگ 44 عددی  مرسی

پوشک بچه بزرگ 44 عددی مرسی

8

پوشک بچه سایز پنج 10 عددی مولفیکس

پوشک بچه سایز پنج 10 عددی مولفیکس

9

پوشک شورتی بچه سایز پنج 15 عددی مای بی بی

پوشک شورتی بچه سایز پنج 15 عددی مای بی بی

10

پوشک بچه سایز شش 24 عددی مای بی بی

پوشک بچه سایز شش 24 عددی مای بی بی

11

پوشک بچه سایز سه 14 عددی مولفیکس

پوشک بچه سایز سه 14 عددی مولفیکس

12

پوشک بچه سایز پنج 28 عددی مای بی بی

پوشک بچه سایز پنج 28 عددی مای بی بی

13

پوشک بچه سایز چهار 40 عددی بارلی

پوشک بچه سایز چهار 40 عددی بارلی

14

پوشک بچه سایز سه 46 عددی مولفیکس

پوشک بچه سایز سه 46 عددی مولفیکس

15

پوشک بچه سایز یک 42 عددی مولفیکس

پوشک بچه سایز یک 42 عددی مولفیکس

16

پوشک بچه سایز یک 20 عددی مولفیکس

پوشک بچه سایز یک 20 عددی مولفیکس

17

پوشک بچه سایز دو 52 عددی مولفیکس

پوشک بچه سایز دو 52 عددی مولفیکس

18

پوشک بچه سایز صفر 22 عددی مای بی بی

پوشک بچه سایز صفر 22 عددی مای بی بی

19

پوشک بچه سایز پنج 38 عددی مرسی

پوشک بچه سایز پنج 38 عددی مرسی

20

پوشک بچه سایز یک 40 عددی مای بی بی

پوشک بچه سایز یک 40 عددی مای بی بی

21

پوشک بچه سایز دو 18 عددی مای بی بی

پوشک بچه سایز دو 18 عددی مای بی بی

22

پوشک بچه سایز دو 96 عددی مولفیکس

پوشک بچه سایز دو 96 عددی مولفیکس

23

پوشک بچه سایز دو 16 عددی مولفیکس

پوشک بچه سایز دو 16 عددی مولفیکس

24

پوشک شورتی بچه سایز شش 3+12 عددی مای بی بی

پوشک شورتی بچه سایز شش 3+12 عددی مای بی بی

25

پوشک بچه سایز پنج 34 عددی بارلی

پوشک بچه سایز پنج 34 عددی بارلی

26

پوشک بچه سایز سه 46 عددی بارلی

پوشک بچه سایز سه 46 عددی بارلی

27

پوشک بچه سایز دو  44 عددی مای بی بی

پوشک بچه سایز دو 44 عددی مای بی بی

28

پوشک بچه اقتصادی سایز سه 46 عددی کوکومی

پوشک بچه اقتصادی سایز سه 46 عددی کوکومی

29

پوشک بچه سایز سه 14 عددی بارلی

پوشک بچه سایز سه 14 عددی بارلی

30

پوشک بچه سایز چهار 14 عددی مرسی

پوشک بچه سایز چهار 14 عددی مرسی

31

پوشک بچه سایز پنج 34 عددی کانفی

پوشک بچه سایز پنج 34 عددی کانفی

32

پوشک بچه سایز دو 56 عددی مرسی

پوشک بچه سایز دو 56 عددی مرسی

33

پوشک بچه سایز دو 52 عددی بارلی

پوشک بچه سایز دو 52 عددی بارلی

34

پوشک بچه سایز یک 20 عددی بارلی

پوشک بچه سایز یک 20 عددی بارلی

35

پوشک بچه سایز چهار 12 عددی کانفی

پوشک بچه سایز چهار 12 عددی کانفی

36

پوشک بچه سایز چهار 12 عددی بارلی

پوشک بچه سایز چهار 12 عددی بارلی

37

پوشک بچه سایز دو 16 عددی بارلی

پوشک بچه سایز دو 16 عددی بارلی

38

پوشک بچه اقتصادی سایز چهار 40 عددی کوکومی

پوشک بچه اقتصادی سایز چهار 40 عددی کوکومی

39

پوشک بچه سایز پنج 20 عددی بیتا

پوشک بچه سایز پنج 20 عددی بیتا

40

پوشک بچه اقتصادی سایز پنج 34 عددی کوکومی

پوشک بچه اقتصادی سایز پنج 34 عددی کوکومی

41

پوشک بچه سایز چهار 30 عددی اُ بی بی

پوشک بچه سایز چهار 30 عددی اُ بی بی

42

پوشک بچه سایز دو 20 عددی بیتا

پوشک بچه سایز دو 20 عددی بیتا

43

پوشک قابل شستشو سایز متوسط مایا

پوشک قابل شستشو سایز متوسط مایا

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید