محبوب‌ترین بیسکوییت

از بین بیسکوییت‌های زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین بیسکوییت از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به بیسکوییت مورد علاقتون رای بدید

1

بیسکوییت ساقه طلایی 200 گرمی مینو

بیسکوییت ساقه طلایی 200 گرمی مینو

2

بیسکویت مادر ممتاز 70 گرمی ویتانا

بیسکویت مادر ممتاز 70 گرمی ویتانا

3

بیسکوئیت دایجستیو گل گندم شکلاتی 220 گرمی آناتا

بیسکوئیت دایجستیو گل گندم شکلاتی 220 گرمی آناتا

4

بیسکوییت کرمدار کاکائویی 120 گرمی شیرین عسل

بیسکوییت کرمدار کاکائویی 120 گرمی شیرین عسل

5

بیسکویت مادرعسلی 70 گرمی ویتانا

بیسکویت مادرعسلی 70 گرمی ویتانا

6

بیسکویت جو با عصاره توت طرح دو سر زرین ساده 820

بیسکویت جو با عصاره توت طرح دو سر زرین ساده 820

7

بیسکویت کرم دار کاکائویی 390 گرمی گرجی

بیسکویت کرم دار کاکائویی 390 گرمی گرجی

8

بیسکویت کنجد و شوید جوین 920 گرمی گرجی

بیسکویت کنجد و شوید جوین 920 گرمی گرجی

9

بیسکویت تارت قلبی کاکائویی 64 گرمی ویتانا

بیسکویت تارت قلبی کاکائویی 64 گرمی ویتانا

10

بیسکوییت پتی بور وانیل 125 گرمی شیرین عسل

بیسکوییت پتی بور وانیل 125 گرمی شیرین عسل

11

بیسکوییت سبوسدار چند غله بسته سلفونی 350 گرمی ستاک

بیسکوییت سبوسدار چند غله بسته سلفونی 350 گرمی ستاک

12

بیسکویت پذیرایی نارگیلی 900 گرمی گرجی

بیسکویت پذیرایی نارگیلی 900 گرمی گرجی

13

بیسکویت سبوس دار چند غله 450گرمی ستاک

بیسکویت سبوس دار چند غله 450گرمی ستاک

14

بیسکویت کرمدار کاکائویی لیوانی 135 گرمی گرجی

بیسکویت کرمدار کاکائویی لیوانی 135 گرمی گرجی

15

بیسکویت کراکر تکرو 65 گرمی آناتا

بیسکویت کراکر تکرو 65 گرمی آناتا

16

بیسکویت جو با عصاره توت طرح خورشید 380 گرمی ستاک

بیسکویت جو با عصاره توت طرح خورشید 380 گرمی ستاک

17

بیسکویت کرمدار طلایی کرم کاکائو 115 گرمی آناتا

بیسکویت کرمدار طلایی کرم کاکائو 115 گرمی آناتا

18

بیسکویت پتی مانژ وانیلی ساوس 130 گرمی آناتا

بیسکویت پتی مانژ وانیلی ساوس 130 گرمی آناتا

19

بیسکویت جو با عصاره توت طرح پارسی 720 گرمی ستاک

بیسکویت جو با عصاره توت طرح پارسی 720 گرمی ستاک

20

بیسکویت باغ وحش 100 گرمی گرجی

بیسکویت باغ وحش 100 گرمی گرجی

21

بیسکویت جو با عصاره توت جایزه دار 820 گرمی ستاک

بیسکویت جو با عصاره توت جایزه دار 820 گرمی ستاک

22

بیسکویت پذیرایی ساده 400 گرمی گرجی

بیسکویت پذیرایی ساده 400 گرمی گرجی

23

بیسکویت کرمدار سبوسه جعبه 420 گرمی گرجی

بیسکویت کرمدار سبوسه جعبه 420 گرمی گرجی

24

بیسکویت نیم چاشت طلایی 720 گرمی گرجی

بیسکویت نیم چاشت طلایی 720 گرمی گرجی

25

بیسکویت جو با عصاره توت سوپر دایجستیو 350 گرمی

بیسکویت جو با عصاره توت سوپر دایجستیو 350 گرمی

26

بیسکویت وانیلی گرد 90 گرمی کوپا

بیسکویت وانیلی گرد 90 گرمی کوپا

27

بیسکویت کرمدار طلایی نارگیلی 115 گرمی آناتا

بیسکویت کرمدار طلایی نارگیلی 115 گرمی آناتا

28

بیسکویت جو با عصاره توت طرح دوسر ساده 210 گرمی

بیسکویت جو با عصاره توت طرح دوسر ساده 210 گرمی

29

بیسکویت سبوس دار 75 گرمی کوپا

بیسکویت سبوس دار 75 گرمی کوپا

30

بیسکویت پتی مانژ کاکائویی ساوس 130 گرمی آناتا

بیسکویت پتی مانژ کاکائویی ساوس 130 گرمی آناتا

31

بیسکویت جوین ریحان500گرمی گرجی

بیسکویت جوین ریحان500گرمی گرجی

32

بیسکویت چهره‌ها 100 گرمی گرجی

بیسکویت چهره‌ها 100 گرمی گرجی

33

بیسکویت عصرانه کنجدی 720 گرمی گرجی

بیسکویت عصرانه کنجدی 720 گرمی گرجی

34

بیسکویت کرم کاکائو 75 گرمی کوپا

بیسکویت کرم کاکائو 75 گرمی کوپا

35

پک بیسکوئیت سبوسدار شیرنارگیل 24عددی 1800گرمی کوپا

پک بیسکوئیت سبوسدار شیرنارگیل 24عددی 1800گرمی کوپا

36

بیسکویت مینی دایجستیو با کرم پرتقال 75 گرمی کوپا

بیسکویت مینی دایجستیو با کرم پرتقال 75 گرمی کوپا

37

بیسکویت جو هفت غله الفبا 400 گرمی ستاک

بیسکویت جو هفت غله الفبا 400 گرمی ستاک

38

پک بیسکوئیت سبوسدارپرتقالی24عددی کوپا1800گرمی کوپا

پک بیسکوئیت سبوسدارپرتقالی24عددی کوپا1800گرمی کوپا

39

پک بیسکوئیت سبوسدار موزی 24 عددی 1800 گرمی کوپا

پک بیسکوئیت سبوسدار موزی 24 عددی 1800 گرمی کوپا

40

پک بیسکوئیت سبوسدار توت فرنگی24 عددی1800 گرمی کوپا

پک بیسکوئیت سبوسدار توت فرنگی24 عددی1800 گرمی کوپا

41

بیسکویت کرمدار طلایی پرتقالی 115 گرمی آناتا

بیسکویت کرمدار طلایی پرتقالی 115 گرمی آناتا

42

بیسکوئیت خانواده نارگیل درنا

بیسکوئیت خانواده نارگیل درنا

43

 بیسکویت کنجدی  600 گرمی درنا

بیسکویت کنجدی 600 گرمی درنا

44

بیسکویت مینی دایجستیو توت فرنگی 75 گرمی کوپا

بیسکویت مینی دایجستیو توت فرنگی 75 گرمی کوپا

45

بیسکویت پذیرایی،لیونا 820 گرمی شیرین عسل

بیسکویت پذیرایی،لیونا 820 گرمی شیرین عسل

46

بیسکویت دایجستیو با کرم موز 75 گرمی کوپا

بیسکویت دایجستیو با کرم موز 75 گرمی کوپا

47

بیسکویت هلی اتوبوس 900 گرمی آناتا

بیسکویت هلی اتوبوس 900 گرمی آناتا

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید