محبوب‌ترین تن ماهی

از بین تن ماهی‌های زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین تن ماهی از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به تن ماهی مورد علاقتون رای بدید

1

کنسرو ماهی تن در روغن سویا 180 گرمی اویلا

کنسرو ماهی تن در روغن سویا 180 گرمی اویلا

2

 تن ماهی کلیدار هوور 150 گرمی تحفه

تن ماهی کلیدار هوور 150 گرمی تحفه

3

کنسرو ماهی تن در روغن سویا 180 گرمی فامیلا

کنسرو ماهی تن در روغن سویا 180 گرمی فامیلا

4

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی طبیعت

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی طبیعت

5

کنسرو ماهی تن 180 گرمی مکنزی

کنسرو ماهی تن 180 گرمی مکنزی

6

کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی کلیددار 180 گرمی تحفه

کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی کلیددار 180 گرمی تحفه

7

کنسرو تن ماهی شویدی کلیدار هوور 180 گرمی تحفه

کنسرو تن ماهی شویدی کلیدار هوور 180 گرمی تحفه

8

کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی  120 گرمی تحفه

کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی 120 گرمی تحفه

9

کنسرو ماهی تون با شوید 180 گرم مکنزی

کنسرو ماهی تون با شوید 180 گرم مکنزی

10

کنسرو ماهی تن درروغن 180 گرمی شوید طبیعت

کنسرو ماهی تن درروغن 180 گرمی شوید طبیعت

11

کنسرو ماهی تن 180 گرمی گالکسی

کنسرو ماهی تن 180 گرمی گالکسی

12

کنسرو ماهی تون در روغن 180 گرمی شیلان

کنسرو ماهی تون در روغن 180 گرمی شیلان

13

کنسرو ماهی تن در روغن زیتون کلیددار 180 گرمی تحفه

کنسرو ماهی تن در روغن زیتون کلیددار 180 گرمی تحفه

14

بسته 4 عددی کنسرو ماهی تن 180 گرمی اویلا

بسته 4 عددی کنسرو ماهی تن 180 گرمی اویلا

15

تن ماهی فلفلی کلیدار هوور 180 گرمی تحفه

تن ماهی فلفلی کلیدار هوور 180 گرمی تحفه

16

کنسرو ماهی تن در روغن سویا کلیددار180گرمی شباب

کنسرو ماهی تن در روغن سویا کلیددار180گرمی شباب

17

قلیه تن ماهی کلیدار 230 گرمی تحفه

قلیه تن ماهی کلیدار 230 گرمی تحفه

18

تن و لوبیا کلیدار هوور 230 گرمی تحفه

تن و لوبیا کلیدار هوور 230 گرمی تحفه

19

کنسرو تن ماهی در روغن زیتون 180 گرمی پیک

کنسرو تن ماهی در روغن زیتون 180 گرمی پیک

20

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی دلپذیر

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی دلپذیر

21

کنسرو ماهی تن با فلفل 180 گرمی مکنزی

کنسرو ماهی تن با فلفل 180 گرمی مکنزی

22

قیمه ماهی تن کلیدار 230 گرمی تحفه

قیمه ماهی تن کلیدار 230 گرمی تحفه

23

کنسرو تن ماهی رژیمی کلیدار هوور 180 گرمی تحفه

کنسرو تن ماهی رژیمی کلیدار هوور 180 گرمی تحفه

24

قرمه ماهی تن 230 گرمی کلیدار تحفه

قرمه ماهی تن 230 گرمی کلیدار تحفه

25

بسته 4 عددی کنسرو ماهی تن180 گرمی فامیلا

بسته 4 عددی کنسرو ماهی تن180 گرمی فامیلا

26

کنسرو تن ماهی در روغن افتابگردان 180 گرمی پیک

کنسرو تن ماهی در روغن افتابگردان 180 گرمی پیک

27

کنسرو تن ماهی زیتونی 180 گرمی شباب

کنسرو تن ماهی زیتونی 180 گرمی شباب

28

تن ماهی 180 گرمی یک ویک

تن ماهی 180 گرمی یک ویک

29

کنسرو تن ماهی فلفلی در روغن 180 گرمی شیلان

کنسرو تن ماهی فلفلی در روغن 180 گرمی شیلان

30

تن ماهی کلید دار 180 گرمی پردیس

تن ماهی کلید دار 180 گرمی پردیس

31

کنسرو ماهی تون در روغن زیتون 180 گرمی شیلان

کنسرو ماهی تون در روغن زیتون 180 گرمی شیلان

32

کنسرو تن ماهی شویددار در روغن 180 گرمی شیلان

کنسرو تن ماهی شویددار در روغن 180 گرمی شیلان

33

سالاد تن ماهی کلیدار هوور 160 گرمی تحفه

سالاد تن ماهی کلیدار هوور 160 گرمی تحفه

34

کنسرو ماهی تن در روغن سویا 180 گرمی سانتین

کنسرو ماهی تن در روغن سویا 180 گرمی سانتین

35

کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی 180 گرمی کیمبال

کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی 180 گرمی کیمبال

36

کنسرو تن ماهی فلفلی 180 گرمی شباب

کنسرو تن ماهی فلفلی 180 گرمی شباب

37

بسته 4 عددی کنسرو ماهی تن 180 گرمی سانتین

بسته 4 عددی کنسرو ماهی تن 180 گرمی سانتین

38

تن ماهی استرال 220گرمی هانی

تن ماهی استرال 220گرمی هانی

39

کنسرو ماهی تن 180 گرمی ناگیان

کنسرو ماهی تن 180 گرمی ناگیان

40

تن ماهی شیماتن کلیدار 180 گرمی تحفه

تن ماهی شیماتن کلیدار 180 گرمی تحفه

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید