از بین پنیر‌های زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین پنیر از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

1

پنیر لبنه 350 گرمی کاله

پنیر لبنه 350 گرمی کاله

2

پنیر نسبتا چرب 510گرمی روزانه

پنیر نسبتا چرب 510گرمی روزانه

3

پنیر خامه ای ویلی 350 گرمی کاله

پنیر خامه ای ویلی 350 گرمی کاله

4

پنیر فتا 400 گرمی هراز

پنیر فتا 400 گرمی هراز

5

پنیر شهری 450 گرمی پگاه

پنیر شهری 450 گرمی پگاه

6

پنیر سفید ایرانی 520 گرمی میهن

پنیر سفید ایرانی 520 گرمی میهن

7

پنیر لبنه 750 گرمی کاله

پنیر لبنه 750 گرمی کاله

8

پنیرنسبتا چرب طرح جدید 210 گرمی روزانه

پنیرنسبتا چرب طرح جدید 210 گرمی روزانه

9

پنیر لاکتیکی 300 گرمی صباح

پنیر لاکتیکی 300 گرمی صباح

10

پنیر درجه 1 لیقوان 800 گرمی سبحانی

پنیر درجه 1 لیقوان 800 گرمی سبحانی

11

پنیر خامه ای 12 عددی اکو 200 گرمی کیبی

پنیر خامه ای 12 عددی اکو 200 گرمی کیبی

12

پنیر خامه ای چهار گوش 100 گرمی میهن

پنیر خامه ای چهار گوش 100 گرمی میهن

13

پنیر سفید مثلثی با فلفل سیاه 8 عددی روزانه

پنیر سفید مثلثی با فلفل سیاه 8 عددی روزانه

14

پنیر کم چرب طرح جدید 515 گرمی روزانه

پنیر کم چرب طرح جدید 515 گرمی روزانه

15

پنیر پروسس جار 240 گرمی صباح

پنیر پروسس جار 240 گرمی صباح

16

پنیر لاکتیکی زیارت 300 گرمی پگاه

پنیر لاکتیکی زیارت 300 گرمی پگاه

17

پنیر سفید مثلثی باسیروسبزیجات 8عددی روزانه

پنیر سفید مثلثی باسیروسبزیجات 8عددی روزانه

18

پنیر لبنه 350 گرمی صباح

پنیر لبنه 350 گرمی صباح

19

پنیر فتا کم چرب کم نمک پروبیوتیک 300 گرمی هراز

پنیر فتا کم چرب کم نمک پروبیوتیک 300 گرمی هراز

20

پنیر سفید ایرانی210 گرمی میهن

پنیر سفید ایرانی210 گرمی میهن

21

پنیر لبنه 300 گرمی رامک

پنیر لبنه 300 گرمی رامک

22

پنیر خامه ای آی ام ال 350 گرمی کیبی

پنیر خامه ای آی ام ال 350 گرمی کیبی

23

پنیر لاکتیکی آی ام ال 400 گرمی صباح

پنیر لاکتیکی آی ام ال 400 گرمی صباح

24

پنیر خامه ای بسته بندی مثلثی  100 گرمی صباح

پنیر خامه ای بسته بندی مثلثی 100 گرمی صباح

25

پنیر سفید پروبیوتیک 400 گرمی رامک

پنیر سفید پروبیوتیک 400 گرمی رامک

26

پنیر لبنه 750 گرمی پگاه

پنیر لبنه 750 گرمی پگاه

27

پنیر خامه ای پرچرب 150 گرمی صباح

پنیر خامه ای پرچرب 150 گرمی صباح

28

پنیر سفید نسبتا چرب ایرانی 400 گرمی میهن

پنیر سفید نسبتا چرب ایرانی 400 گرمی میهن

29

پنیر لاکتیکی آی ام ال 800 گرمی صباح

پنیر لاکتیکی آی ام ال 800 گرمی صباح

30

پنیر بلغاری آی ام ال 400 گرمی صباح

پنیر بلغاری آی ام ال 400 گرمی صباح

31

پنیر لبنه دوبرابر کلسیم و پروتئین 280 گرمی رامک

پنیر لبنه دوبرابر کلسیم و پروتئین 280 گرمی رامک

32

پنیر لیقوان 700 گرمی (فلزی) سایگول

پنیر لیقوان 700 گرمی (فلزی) سایگول

33

پنیر بف 400 گرمی رامک

پنیر بف 400 گرمی رامک

34

پنیر لیقوان بز 300 گرمی پاک

پنیر لیقوان بز 300 گرمی پاک

35

پنیر خامه ای گردویی 200 گرمی رامک

پنیر خامه ای گردویی 200 گرمی رامک

36

پنیرسفید پروبیوتیک 300 گرمی رامک

پنیرسفید پروبیوتیک 300 گرمی رامک

37

پنیر سفید پروبیوتیک 100 گرمی رامک

پنیر سفید پروبیوتیک 100 گرمی رامک

38

پنیر محلی 300 گرمی رامک

پنیر محلی 300 گرمی رامک

39

پنیر سوپر لیقوان 800گرمی صبح نشین

پنیر سوپر لیقوان 800گرمی صبح نشین

40

پنیر سفید درب دار 400 گرمی کالبر

پنیر سفید درب دار 400 گرمی کالبر

41

پنیر خامه ای 150 گرمی می ماس

پنیر خامه ای 150 گرمی می ماس

42

پنیر خامه ای چهارگوش 100گرمی رضوی

پنیر خامه ای چهارگوش 100گرمی رضوی

43

پنیر سفید کم چرب لیوانی400 گرمی سحرسان

پنیر سفید کم چرب لیوانی400 گرمی سحرسان

44

پنیر سفید تتراپکی 500 گرمی سحرسان

پنیر سفید تتراپکی 500 گرمی سحرسان

45

پنیر خامه ای 170 گرمی شه وین

پنیر خامه ای 170 گرمی شه وین

46

پنیر سفید پرچرب لیوانی 400 گرمی سحرسان

پنیر سفید پرچرب لیوانی 400 گرمی سحرسان

47

پنیر 400 گرمی یو اف رضوی

پنیر 400 گرمی یو اف رضوی

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید