محبوب‌ترین دوغ

از بین دوغ‌های زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین دوغ از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به دوغ مورد علاقتون رای بدید

1

دوغ نعناع 1500 سی سی عالیس

دوغ نعناع 1500 سی سی عالیس

2

دوغ گازدار آبعلی 1.5 لیتری

دوغ گازدار آبعلی 1.5 لیتری

3

دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن

دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن

4

دوغ گازدار 1.5 لیتری کاله

دوغ گازدار 1.5 لیتری کاله

5

دوغ بطری 2 لیتری 1.5 درصد چربی پگاه

دوغ بطری 2 لیتری 1.5 درصد چربی پگاه

6

دوغ هشت گیاه 1500سی سی عالیس

دوغ هشت گیاه 1500سی سی عالیس

7

دوغ نایلونی نعناع 900 گرمی پگاه

دوغ نایلونی نعناع 900 گرمی پگاه

8

دوغ نعناع 1.5 لیتری میهن

دوغ نعناع 1.5 لیتری میهن

9

دوغ گلپر2/450 لیتری هراز

دوغ گلپر2/450 لیتری هراز

10

دوغ سنتی 1500 سی سی عالیس

دوغ سنتی 1500 سی سی عالیس

11

دوغ بدون گاز 1.5 لیتری خوشگوار

دوغ بدون گاز 1.5 لیتری خوشگوار

12

دوغ نعناع گازدار 1500 سی سی عالیس

دوغ نعناع گازدار 1500 سی سی عالیس

13

دوغ کفیر 1250 سی سی صباح

دوغ کفیر 1250 سی سی صباح

14

دوغ کفیر 1 لیتری هراز

دوغ کفیر 1 لیتری هراز

15

دوغ پونه بطری 1.3 لیتری هراز

دوغ پونه بطری 1.3 لیتری هراز

16

دوغ ترش 1.5 لیتری میهن

دوغ ترش 1.5 لیتری میهن

17

دوغ نعنا پونه 1/5 لیتری کاله

دوغ نعنا پونه 1/5 لیتری کاله

18

دوغ نعناع گازدار 1500 سی سی عالیس

دوغ نعناع گازدار 1500 سی سی عالیس

19

دوغ 1500 سی سی پونه هراز

دوغ 1500 سی سی پونه هراز

20

نوشیدنی کفیر لایت 1.5 لیتری کاله

نوشیدنی کفیر لایت 1.5 لیتری کاله

21

دوغ بدون گاز نعنا 1500 سی سی دامداران

دوغ بدون گاز نعنا 1500 سی سی دامداران

22

دوغ نعناع پونه نایلونی یک لیتری پاک

دوغ نعناع پونه نایلونی یک لیتری پاک

23

دوغ خمره ای بطری یک لیتری خومالی

دوغ خمره ای بطری یک لیتری خومالی

24

دوغ معمولی 1.4 لیتری گدوک

دوغ معمولی 1.4 لیتری گدوک

25

دوغ 1.5 لیتری صباح

دوغ 1.5 لیتری صباح

26

دوغ سنتی ایلچی چوپان 1.5 لیتری با سبزیجات معطر

دوغ سنتی ایلچی چوپان 1.5 لیتری با سبزیجات معطر

27

دوغ معمولی پت 1.5 لیتری رامک

دوغ معمولی پت 1.5 لیتری رامک

28

دوغ 1/5 لیتری کفیر پاژن

دوغ 1/5 لیتری کفیر پاژن

29

دوغ کیسه ای 900 سی سی رامک

دوغ کیسه ای 900 سی سی رامک

30

دوغ کم چرب 1.5 لیتری پاژن

دوغ کم چرب 1.5 لیتری پاژن

31

دوغ 1/3 لیتری کم نمک + ویتامین Dگلا

دوغ 1/3 لیتری کم نمک + ویتامین Dگلا

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید