محبوب‌ترین برنج خارجی

از بین برنج هندی‌های زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین برنج هندی از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به برنج خارجی مورد علاقتون رای بدید

1

برنج 10 کیلویی طبیعت

برنج 10 کیلویی طبیعت

2

برنج دانه بلند1121 خاطره

برنج دانه بلند1121 خاطره

3

برنج هندی دانه بلند بسمتی 1121محسن

برنج هندی دانه بلند بسمتی 1121محسن

4

برنج هندی 10 کیلویی خوشبخت

برنج هندی 10 کیلویی خوشبخت

5

برنج هندی 10 کیلویی مژده

برنج هندی 10 کیلویی مژده

6

برنج هندی 10 کیلویی هایلی

برنج هندی 10 کیلویی هایلی

7

برنج هندی دانه بلند 10 کیلوگرمی 1121 احمد

برنج هندی دانه بلند 10 کیلوگرمی 1121 احمد

8

برنج هندی 10 کیلویی بخشایش

برنج هندی 10 کیلویی بخشایش

9

برنج هندی 10 کیلویی 21

برنج هندی 10 کیلویی 21

10

برنج هندی باسماتی 1121 دانه بلند 10کیلوگرمی سانتین

برنج هندی باسماتی 1121 دانه بلند 10کیلوگرمی سانتین

11

برنج هندی 1121 ویکتوریا 10 کیلویی

برنج هندی 1121 ویکتوریا 10 کیلویی

12

برنج هندی دانه بلند 10 کیلوگرمی 1121 لوکس

برنج هندی دانه بلند 10 کیلوگرمی 1121 لوکس

13

برنج هندی دانه بلند 1121- 10 کیلویی جشنواره

برنج هندی دانه بلند 1121- 10 کیلویی جشنواره

14

برنج هندی باسماتی 1121 دانه بلند 10 کیلوگرمی

برنج هندی باسماتی 1121 دانه بلند 10 کیلوگرمی

15

برنج 1121 هندی 10 کیلوگرمی آق بانو

برنج 1121 هندی 10 کیلوگرمی آق بانو

16

برنج هندی تنظیم بازار پی آر 11 10 کیلوگرمی

برنج هندی تنظیم بازار پی آر 11 10 کیلوگرمی

17

برنج هندی 10 کیلویی داریوش

برنج هندی 10 کیلویی داریوش

18

برنج هندی دانه بلند 10 کیلوگرمی 1121 بهروز

برنج هندی دانه بلند 10 کیلوگرمی 1121 بهروز

19

برنج هندی دانه بلند 10 کیلوگرمی 1121 شاه پخت

برنج هندی دانه بلند 10 کیلوگرمی 1121 شاه پخت

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید