محبوب‌ترین روغن سرخ کردنی

از بین روغن‌های سرخ کردنی زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین روغن سرخ کردنی از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به روغن سرخ‌ کردنی مورد علاقتون رای بدید

1

روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف 1800 لیتری اویلا

روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف 1800 لیتری اویلا

2

روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا

روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا

3

روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف 1.5 لیتری اویلا

روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف 1.5 لیتری اویلا

4

روغن سرخ کردنی بدن پالم 1620 گرمی بهار الماس

روغن سرخ کردنی بدن پالم 1620 گرمی بهار الماس

5

روغن سرخ کردنی بدون پالم 1620 گرمی فامیلا

روغن سرخ کردنی بدون پالم 1620 گرمی فامیلا

6

روغن سرخ کردنی بدون پالم 1350 گرمی فامیلا

روغن سرخ کردنی بدون پالم 1350 گرمی فامیلا

7

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 2700 گرمی بهار

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 2700 گرمی بهار

8

روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی فامیلا

روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی فامیلا

9

روغن مایع سرخ کردنی 1350 گرمی الماس بهار

روغن مایع سرخ کردنی 1350 گرمی الماس بهار

10

روغن سرخ کردنی شفاف لایت 1350 گرمی طبیعت

روغن سرخ کردنی شفاف لایت 1350 گرمی طبیعت

11

روغن سرخ کردنی کم جذب 2250گرمی اویلا

روغن سرخ کردنی کم جذب 2250گرمی اویلا

12

روغن مایع سرخ کردنی 2700 گرمی الماس بهار

روغن مایع سرخ کردنی 2700 گرمی الماس بهار

13

روغن سرخ کردنی شفاف لایت 900 گرمی طبیعت

روغن سرخ کردنی شفاف لایت 900 گرمی طبیعت

14

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 1350 گرمی بهار

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 1350 گرمی بهار

15

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 810 گرمی بهار

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 810 گرمی بهار

16

روغن مخصوص سرخ کردنی 3لیتری اویلا

روغن مخصوص سرخ کردنی 3لیتری اویلا

17

روغن سرخ کردنی بدون پالم 900 گرمی بهار الماس

روغن سرخ کردنی بدون پالم 900 گرمی بهار الماس

18

روغن مخصوص سرخ کردنی 2250 گرمی فامیلا

روغن مخصوص سرخ کردنی 2250 گرمی فامیلا

19

روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم(شفاف) فامیلا

روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم(شفاف) فامیلا

20

روغن مخصوص سرخ کردنی با فرمول جدید810 گرمی فامیلا

روغن مخصوص سرخ کردنی با فرمول جدید810 گرمی فامیلا

21

روغن مایع سرخ کردنی 810 گرمی الماس بهار

روغن مایع سرخ کردنی 810 گرمی الماس بهار

22

روغن مایع سرخ کردنی 810 گرمی بهار

روغن مایع سرخ کردنی 810 گرمی بهار

23

روغن سرخ کردنی 1350 گرمی بهار الماس

روغن سرخ کردنی 1350 گرمی بهار الماس

24

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 2250 گرمی بهار

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 2250 گرمی بهار

25

روغن سرخ کردنی 2250گرمی اویلا

روغن سرخ کردنی 2250گرمی اویلا

26

روغن سرخ کردنی اویلا

روغن سرخ کردنی اویلا

27

روغن مخصوص سرخ کردنی با فرمول جدید1350 گرمی فامیلا

روغن مخصوص سرخ کردنی با فرمول جدید1350 گرمی فامیلا

28

روغن مایع مخصوص سرخ کردنی 2500

روغن مایع مخصوص سرخ کردنی 2500

29

روغن مایع 2250گرمی سرخ کردنی بهار

روغن مایع 2250گرمی سرخ کردنی بهار

30

روغن مایع سرخ کردنی 810 گرمی طبیعت

روغن مایع سرخ کردنی 810 گرمی طبیعت

31

روغن مخصوص سرخ کردنی 1350 گ فامیلا

روغن مخصوص سرخ کردنی 1350 گ فامیلا

32

روغن مخصوص سرخ کردنی 1/5 لیتری سمن

روغن مخصوص سرخ کردنی 1/5 لیتری سمن

33

روغن سرخ کردنی 1350 گرمی اویلا

روغن سرخ کردنی 1350 گرمی اویلا

34

روغن مخصوص سرخ کردنی کم جذب 2250 گرمی سانتین

روغن مخصوص سرخ کردنی کم جذب 2250 گرمی سانتین

35

روغن مایع سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی رعنا

روغن مایع سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی رعنا

36

روغن سرخ کردنی شفاف 810 گرمی کیمبال

روغن سرخ کردنی شفاف 810 گرمی کیمبال

37

روغن مایع سرخ کردنی 1.5 لیتری طبیعت

روغن مایع سرخ کردنی 1.5 لیتری طبیعت

38

روغن مخصوص سرخ کردنی کم جذب 1350 گرمی سان تین

روغن مخصوص سرخ کردنی کم جذب 1350 گرمی سان تین

39

روغن مخصوص سرخ کردنی کم جذب 810 گرمی سان تین

روغن مخصوص سرخ کردنی کم جذب 810 گرمی سان تین

40

روغن مایع سرخ کردنی 810 گرمی هایلی

روغن مایع سرخ کردنی 810 گرمی هایلی

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید