از بین برنج‌های ایرانی زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید.بهترین برند برنج ایرانی ازنظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

1

برنج طارم ممتاز معطر 5 کیلویی آذوقه

برنج طارم ممتاز معطر 5 کیلویی آذوقه

2

برنج 1 کیلوئی گلستان

برنج 1 کیلوئی گلستان

3

برنج هاشمی معطر اعلاء 10 کیلویی ساحل کنار

برنج هاشمی معطر اعلاء 10 کیلویی ساحل کنار

4

برنج 4.5 کیلویی گلستان

برنج 4.5 کیلویی گلستان

5

برنج هاشمی معطر اعلاء 5 کیلویی ساحل کنار

برنج هاشمی معطر اعلاء 5 کیلویی ساحل کنار

6

برنج ایرانی هاشمی معطر 10 کیلوگرمی فامیلا

برنج ایرانی هاشمی معطر 10 کیلوگرمی فامیلا

7

برنج 10 کیلویی گلستان

برنج 10 کیلویی گلستان

8

برنج ایرانی با بسته بندی سبز 4.5 کیلویی گلستان

برنج ایرانی با بسته بندی سبز 4.5 کیلویی گلستان

9

برنج طارم معطر اعلاء 10 کیلویی ساحل کنار

برنج طارم معطر اعلاء 10 کیلویی ساحل کنار

10

برنج هاشمی  4.5 کیلویی گلستان

برنج هاشمی 4.5 کیلویی گلستان

11

برنج 1 کیلویی گلستان

برنج 1 کیلویی گلستان

12

برنج طارم نیم دانه 5 کیلویی آذوقه

برنج طارم نیم دانه 5 کیلویی آذوقه

13

برنج ایرانی هاشمی معطر 4.5 کیلویی فامیلا

برنج ایرانی هاشمی معطر 4.5 کیلویی فامیلا

14

برنج 2.26 کیلویی گلستان

برنج 2.26 کیلویی گلستان

15

برنج ایرانی طارم معطر خالص 10 کیلوگرمی فامیلا

برنج ایرانی طارم معطر خالص 10 کیلوگرمی فامیلا

16

برنج طارم ممتاز معطر 10 کیلویی آذوقه

برنج طارم ممتاز معطر 10 کیلویی آذوقه

17

برنج ایرانی با بسته بندی سبز 10 کیلویی گلستان

برنج ایرانی با بسته بندی سبز 10 کیلویی گلستان

18

برنج ایرانی هاشمی دودی 5 کیلویی ساحل کنار

برنج ایرانی هاشمی دودی 5 کیلویی ساحل کنار

19

برنج قهوه ای 900 گرمی گلستان

برنج قهوه ای 900 گرمی گلستان

20

برنج استخوانی 5 کیلویی آذوقه

برنج استخوانی 5 کیلویی آذوقه

21

برنج ایرانی نیم دانه طارم 1 کیلویی گلستان

برنج ایرانی نیم دانه طارم 1 کیلویی گلستان

22

برنج طارم معطر اعلاء 5 کیلویی ساحل کنار

برنج طارم معطر اعلاء 5 کیلویی ساحل کنار

23

برنج استخوانی 10 کیلویی آذوقه

برنج استخوانی 10 کیلویی آذوقه

24

برنج هاشمی عطری ممتاز 5 کیلویی سفره همتی

برنج هاشمی عطری ممتاز 5 کیلویی سفره همتی

25

برنج ایرانی طارم معطر خالص 2.260 کیلوگرمی فامیلا

برنج ایرانی طارم معطر خالص 2.260 کیلوگرمی فامیلا

26

برنج طارم نیم دانه 10 کیلویی آذوقه

برنج طارم نیم دانه 10 کیلویی آذوقه

27

برنج هاشمی 5کیلویی کیمیا

برنج هاشمی 5کیلویی کیمیا

28

برنج ایرانی هاشمی معطر 2.26 کیلویی فامیلا

برنج ایرانی هاشمی معطر 2.26 کیلویی فامیلا

29

برنج ایرانی شکسته طارم 4.5  کیلویی گلستان

برنج ایرانی شکسته طارم 4.5 کیلویی گلستان

30

برنج طارم 2/5 کیلویی گل کنار

برنج طارم 2/5 کیلویی گل کنار

31

برنج 5کیلویی زیپ کیپ گلستان

برنج 5کیلویی زیپ کیپ گلستان

32

برنج ایرانی طارم دمسیاه 5 کیلویی آذوقه

برنج ایرانی طارم دمسیاه 5 کیلویی آذوقه

33

برنج هاشمی عطری ممتاز 10 کیلویی سفره همتی

برنج هاشمی عطری ممتاز 10 کیلویی سفره همتی

34

برنج دودی 2/500کیلویی کیمیا

برنج دودی 2/500کیلویی کیمیا

35

برنج ایرانی طارم دمسیاه 10 کیلویی آذوقه

برنج ایرانی طارم دمسیاه 10 کیلویی آذوقه

36

برنج صدری هاشمی 5 کیلویی شالی فام

برنج صدری هاشمی 5 کیلویی شالی فام

37

برنج ایرانی طارم معطر خالص 4.500 کیلوگرمی فامیلا

برنج ایرانی طارم معطر خالص 4.500 کیلوگرمی فامیلا

38

برنج دمسیاه مجلسی 10 کیلویی شالی فام

برنج دمسیاه مجلسی 10 کیلویی شالی فام

39

برنج طارم 5 کیلویی گل کنار

برنج طارم 5 کیلویی گل کنار

40

برنج هاشمی 10کیلویی کیمیا

برنج هاشمی 10کیلویی کیمیا

41

برنج خوش پخت ایرانی 5 کیلویی پردیس

برنج خوش پخت ایرانی 5 کیلویی پردیس

42

برنج ایرانی طارم معطرخالص 1 کیلوگرمی فامیلا

برنج ایرانی طارم معطرخالص 1 کیلوگرمی فامیلا

43

برنج طارم محلی 5 کیلویی شالی فام

برنج طارم محلی 5 کیلویی شالی فام

44

برنج طارم ممتاز 10 کیلویی آذوقه

برنج طارم ممتاز 10 کیلویی آذوقه

45

برنج طارم دودی 5 کیلویی آذوقه

برنج طارم دودی 5 کیلویی آذوقه

46

برنج قهوه ای 1 کیلوگرمی پنگوئن

برنج قهوه ای 1 کیلوگرمی پنگوئن

47

برنج طارم ویژه 2/500کیلویی کیمیا

برنج طارم ویژه 2/500کیلویی کیمیا

48

برنج مجلسی معطر5 کیلویی پردیس

برنج مجلسی معطر5 کیلویی پردیس

49

برنج ایرانی هاشمی 5 کیلویی زرگیس

برنج ایرانی هاشمی 5 کیلویی زرگیس

50

برنج  هاشمی2/5 کیلویی خروس نشان

برنج هاشمی2/5 کیلویی خروس نشان

51

برنج سرگل ناب فجر 5 کیلویی شالی فام

برنج سرگل ناب فجر 5 کیلویی شالی فام

52

برنج عنبربو 5 کیلویی همتی

برنج عنبربو 5 کیلویی همتی

53

برنج هاشمی  4.5 کیلویی پردیس

برنج هاشمی 4.5 کیلویی پردیس

54

برنج ایرانی طارم 5 کیلویی زرگیس

برنج ایرانی طارم 5 کیلویی زرگیس

55

برنج ندا 5 کیلویی آذوقه

برنج ندا 5 کیلویی آذوقه

56

برنج طارم ایرانی 10 کیلویی پردیس

برنج طارم ایرانی 10 کیلویی پردیس

57

برنج سرلاشه هاشمی معطر  5 کیلویی شالی فام

برنج سرلاشه هاشمی معطر 5 کیلویی شالی فام

58

برنج قهوه ای 2 کیلویی هاتی کارا

برنج قهوه ای 2 کیلویی هاتی کارا

59

برنج قهوه ای 900 گرمی هاتی کار

برنج قهوه ای 900 گرمی هاتی کار

60

برنج دودی کیسه 2/5 کیلوگرمی مهمان دوست

برنج دودی کیسه 2/5 کیلوگرمی مهمان دوست

61

برنج نیم دانه معطر خوشپخت 5 کیلویی همت

برنج نیم دانه معطر خوشپخت 5 کیلویی همت

62

برنج ایرانی طارم 5 کیلویی الماس دانه

برنج ایرانی طارم 5 کیلویی الماس دانه

63

برنج هاشمی5کیلویی خروس نشان

برنج هاشمی5کیلویی خروس نشان

64

برنج ایرانی نیم دانه 5 کیلویی زرگیس

برنج ایرانی نیم دانه 5 کیلویی زرگیس

65

برنج ممتاز هاشمی کیسه 5 کیلوگرمی مهمان دوست

برنج ممتاز هاشمی کیسه 5 کیلوگرمی مهمان دوست

66

برنج دمسیاه مجلسی 5 کیلویی شالی فام

برنج دمسیاه مجلسی 5 کیلویی شالی فام

67

برنج طارم هاشمی 5 کیلویی فردوس

برنج طارم هاشمی 5 کیلویی فردوس

68

برنج سرگل ناب فجر 10 کیلویی شالی فام

برنج سرگل ناب فجر 10 کیلویی شالی فام

69

برنج طارم 10 کیلویی گل کنار

برنج طارم 10 کیلویی گل کنار

70

برنج ایرانی فجر 5 کیلویی زرگیس

برنج ایرانی فجر 5 کیلویی زرگیس

71

برنج دودی 5 کیلویی کیمیا

برنج دودی 5 کیلویی کیمیا

72

برنج شیرودی 10 کیلویی اسپه

برنج شیرودی 10 کیلویی اسپه

73

برنج 5 کیلوگرمی خوشپخت شمشاد

برنج 5 کیلوگرمی خوشپخت شمشاد

74

برنج ندا 5 کیلویی اسپه

برنج ندا 5 کیلویی اسپه

75

برنج ایرانی ممتاز معطر بوستان 5 کیلویی

برنج ایرانی ممتاز معطر بوستان 5 کیلویی

76

برنج شیرودی 5 کیلویی اسپه

برنج شیرودی 5 کیلویی اسپه

77

برنج ندا 10 کیلویی اسپه

برنج ندا 10 کیلویی اسپه

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید