محبوب‌ترین ماکارونی

از بین ماکارونی‌های زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین ماکارونی از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به ماکارونی مورد علاقتون رای بدید

1

ماکارونی 1.7 رشته ای 500 گرمی

ماکارونی 1.7 رشته ای 500 گرمی

2

اسپاگتی قطر 1 تک ماکارون مقدار 700 گرمی

اسپاگتی قطر 1 تک ماکارون مقدار 700 گرمی

3

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی زر

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی زر

4

ماکارونی فرمی پنه ریگاتی 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی پنه ریگاتی 500 گرمی زر

5

اسپاگتی 1.5 رشته ای 900 گرمی زر

اسپاگتی 1.5 رشته ای 900 گرمی زر

6

ماکارونی زیتی تک ماکارون مقدار 500 گرمی

ماکارونی زیتی تک ماکارون مقدار 500 گرمی

7

اسپاگتی 2.7 رشته ای 600 گرمی مانا

اسپاگتی 2.7 رشته ای 600 گرمی مانا

8

ماکارونی پیگولی 500 گرمی زر

ماکارونی پیگولی 500 گرمی زر

9

ماکارونی فرمی شلز500 گرمی زر

ماکارونی فرمی شلز500 گرمی زر

10

پاستا فرمی مته ای 500 گرمی زر

پاستا فرمی مته ای 500 گرمی زر

11

ماکارونی پیکولی سبزیجات 500 گرمی  زر

ماکارونی پیکولی سبزیجات 500 گرمی زر

12

ماکارونی شوئینگر هورنلی تک ماکارون مقدار 500 گرمی

ماکارونی شوئینگر هورنلی تک ماکارون مقدار 500 گرمی

13

ماکارونی فرمی پروانه ای ساده 500 گرمی زرماکارون

ماکارونی فرمی پروانه ای ساده 500 گرمی زرماکارون

14

ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر

ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر

15

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر

16

ماکارونی فرمی دیسک 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی دیسک 500 گرمی زر

17

ماکارونی فرمی پروانه ای فانتزی 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی پروانه ای فانتزی 500 گرمی زر

18

ماکارونی فرمی فانتزیا میکس 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی فانتزیا میکس 500 گرمی زر

19

ماکارونی 1.5 رشته ای 500 گرمی زر

ماکارونی 1.5 رشته ای 500 گرمی زر

20

ماکارونی پروانه ای با طعم سبزیجات تک ماکارون مقدار 500 گرمی

ماکارونی پروانه ای با طعم سبزیجات تک ماکارون مقدار 500 گرمی

21

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی مک

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی مک

22

اسپاگتی 1.5 سبزیجات 500 گرمی زر

اسپاگتی 1.5 سبزیجات 500 گرمی زر

23

ماکارونی فرمی گرامینیا 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی گرامینیا 500 گرمی زر

24

ماکارونی فرمی سدانو 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی سدانو 500 گرمی زر

25

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی مک

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی مک

26

ماکارونی فرمی جامبو شلز 500 گرمی زرماکارون

ماکارونی فرمی جامبو شلز 500 گرمی زرماکارون

27

 ماکارونی 700 گرمی  رشد

ماکارونی 700 گرمی رشد

28

فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی مانا

فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی مانا

29

ماکارونی فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی زر

30

ماکارونی فرمی شلز 500 گرمی مک

ماکارونی فرمی شلز 500 گرمی مک

31

اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی زر

اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی زر

32

ماکارونی فرمی پنونی 500 گرمی مک

ماکارونی فرمی پنونی 500 گرمی مک

33

ماکارونی فرمی صدفی سوپی 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی صدفی سوپی 500 گرمی زر

34

ماکارونی فرمی فوسیلی 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی فوسیلی 500 گرمی زر

35

ماکارونی فرمی فتوچینی آشیانه ای 300 گرمی زر

ماکارونی فرمی فتوچینی آشیانه ای 300 گرمی زر

36

ماکارونی 1.4 رشته ای 500گرمی جهان

ماکارونی 1.4 رشته ای 500گرمی جهان

37

ماکارونی فرمی میکس سبزیجات 500 گرمی مانا

ماکارونی فرمی میکس سبزیجات 500 گرمی مانا

38

ماکارونی فرمی زانوئی 500 گرمی مک

ماکارونی فرمی زانوئی 500 گرمی مک

39

ماکارونی فرمی جامبو فوسیلی 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی جامبو فوسیلی 500 گرمی زر

40

ماکارونی فرمی جامبو سدانو 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی جامبو سدانو 500 گرمی زر

41

ماکارونی فرمی سوپی آشیانه ای 300 گرمی زر

ماکارونی فرمی سوپی آشیانه ای 300 گرمی زر

42

ماکارونی فرمی حلزونی هورنلی 500 گرمی مک

ماکارونی فرمی حلزونی هورنلی 500 گرمی مک

43

ماکارونی فرمی پنه ریگاته سبزیجات 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی پنه ریگاته سبزیجات 500 گرمی زر

44

ماکارونی فرمی سوپی مزرعه حیوانات 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی سوپی مزرعه حیوانات 500 گرمی زر

45

ماکارونی فرمی فیدلی سبزیجات 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی فیدلی سبزیجات 500 گرمی زر

46

ماکارونی فرمی آلفابت 500 گرمی زر

ماکارونی فرمی آلفابت 500 گرمی زر

47

اسپاگتی 1.5 سبوس دار 700 گرمی زر

اسپاگتی 1.5 سبوس دار 700 گرمی زر

48

اسپاگتی رشته ای 2.6 بوگاتینی 700 گرمی مک

اسپاگتی رشته ای 2.6 بوگاتینی 700 گرمی مک

49

ورمیشل فیدلی 500 گرمی جهان

ورمیشل فیدلی 500 گرمی جهان

50

اسپاگتی غنی شده 700گرمی انسی

اسپاگتی غنی شده 700گرمی انسی

51

ماکارونی فرمی استارز(ستاره ای) 500 گرمی مک

ماکارونی فرمی استارز(ستاره ای) 500 گرمی مک

52

اسپاگتی قطر 1.4 مای ماکارونی مقدار 700 گرمی

اسپاگتی قطر 1.4 مای ماکارونی مقدار 700 گرمی

53

پاستای شلز ساده 500 گرمی جهان

پاستای شلز ساده 500 گرمی جهان

54

ماکارونی فرمی ورمیشل200 گرمی انسی

ماکارونی فرمی ورمیشل200 گرمی انسی

55

پاستای پیکولی ساده 500 گرمی جهان

پاستای پیکولی ساده 500 گرمی جهان

56

پاستا گوجه و ریحان 180 گرمی الیت

پاستا گوجه و ریحان 180 گرمی الیت

57

پاستا آماده قارچ و پنیر 180 گرمی الیت

پاستا آماده قارچ و پنیر 180 گرمی الیت

58

ماکارونی قطر 1.4 سمیرا - 700 گرم

ماکارونی قطر 1.4 سمیرا - 700 گرم

59

ماکارونی یال اسبی سمیرا - 500 گرم

ماکارونی یال اسبی سمیرا - 500 گرم

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید