محبوب‌ترین شیر

از بین شیر‌های زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین شیر از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به شیر مورد علاقتون رای بدید

1

شیر کم چرب ساده 950 سی سی میهن

شیر کم چرب ساده 950 سی سی میهن

2

شیر ساده پرچرب اسکوئر 1 لیتری میهن

شیر ساده پرچرب اسکوئر 1 لیتری میهن

3

شیر پرچرب ساده 950 سی سی میهن

شیر پرچرب ساده 950 سی سی میهن

4

شیر کم چرب 946 سی سی دامداران

شیر کم چرب 946 سی سی دامداران

5

شیر کم چرب بطری 1000 گرمی کاله

شیر کم چرب بطری 1000 گرمی کاله

6

شیر پر چرب 945 میلی لیتری مزرعه ماهشام

شیر پر چرب 945 میلی لیتری مزرعه ماهشام

7

شیر کم چرب 945 میلی لیتری مزرعه ماهشام

شیر کم چرب 945 میلی لیتری مزرعه ماهشام

8

شیر ساده کم چرب اسکوئر 1 لیتری میهن

شیر ساده کم چرب اسکوئر 1 لیتری میهن

9

شیر کم چرب نایلونی 800 گرمی پگاه

شیر کم چرب نایلونی 800 گرمی پگاه

10

شیر پر چرب بطری 1000 گرمی کاله

شیر پر چرب بطری 1000 گرمی کاله

11

شیر کم چرب بطری ویتامینD یک لیتری پاک

شیر کم چرب بطری ویتامینD یک لیتری پاک

12

شیر بطری نیم چرب فراپاستور یزه 946 سی سی ESL رامک

شیر بطری نیم چرب فراپاستور یزه 946 سی سی ESL رامک

13

شیر پرچرب بطری 1لیتری پاژن

شیر پرچرب بطری 1لیتری پاژن

14

شیر پرچرب 946 سی سی دامداران

شیر پرچرب 946 سی سی دامداران

15

شیر کم چرب بطری 1لیتری پاژن

شیر کم چرب بطری 1لیتری پاژن

16

شیر استریل پاکتی 1.5 لیتری 2.5% چربی پگاه

شیر استریل پاکتی 1.5 لیتری 2.5% چربی پگاه

17

شیر پرچرب 1 لیتری روزانه

شیر پرچرب 1 لیتری روزانه

18

شیر پرچرب بطری یک لیتری پاک

شیر پرچرب بطری یک لیتری پاک

19

شیر پر چرب بطری 1/4 لیتری پاژن

شیر پر چرب بطری 1/4 لیتری پاژن

20

سوپر شیر 1.5 درصد چربی 1 لیتری روزانه

سوپر شیر 1.5 درصد چربی 1 لیتری روزانه

21

شیر کم چرب بطری 1/4 لیتری پاژن

شیر کم چرب بطری 1/4 لیتری پاژن

22

شیر کم چرب نایلونی 5% چربی 800 سی سی پاک

شیر کم چرب نایلونی 5% چربی 800 سی سی پاک

23

شیر کم چرب اسلیو 1000 میلی لیتری عالیس

شیر کم چرب اسلیو 1000 میلی لیتری عالیس

24

شیر کم چرب بدون لاکتوز 950 میلی لیتری میهن

شیر کم چرب بدون لاکتوز 950 میلی لیتری میهن

25

شیر کم چرب 1 لیتری روزانه

شیر کم چرب 1 لیتری روزانه

26

شیر بطری سنتی ایلچی 1 لیتری چوپان

شیر بطری سنتی ایلچی 1 لیتری چوپان

27

شیر نیم چرب 940 میلی لیتری کوهپایه

شیر نیم چرب 940 میلی لیتری کوهپایه

28

شیر نیم چرب بطری یک لیتری پاک

شیر نیم چرب بطری یک لیتری پاک

29

سوپر شیر 2.5 درصد چربی 1 لیتری روزانه

سوپر شیر 2.5 درصد چربی 1 لیتری روزانه

30

شیر بدون لاکتوز بطری 946 سی سی پاک

شیر بدون لاکتوز بطری 946 سی سی پاک

31

شیر تی جی ای 3 درصد چربی 1 لیتری روزانه

شیر تی جی ای 3 درصد چربی 1 لیتری روزانه

32

شیر بطری کم چرب ایلچی 1 لیتری چوپان

شیر بطری کم چرب ایلچی 1 لیتری چوپان

33

شیر پرچرب اسلیو 1000 میلی لیتری عالیس

شیر پرچرب اسلیو 1000 میلی لیتری عالیس

34

شیر کم چرب بطری یک لیتری پاکبان

شیر کم چرب بطری یک لیتری پاکبان

35

شیر بدون لاکتوز 946 سی سی دامداران

شیر بدون لاکتوز 946 سی سی دامداران

36

شیر نیم چرب غنی شده با ویتامین 850 میلی لیتری هراز

شیر نیم چرب غنی شده با ویتامین 850 میلی لیتری هراز

37

شیر پرچرب بطری یک لیتری پاکبان

شیر پرچرب بطری یک لیتری پاکبان

38

شیر بطری 1 لیتری کم چرب مانیزان

شیر بطری 1 لیتری کم چرب مانیزان

39

شیر نیم چرب بطری بدون لاکتوز یک لیتری پاژن

شیر نیم چرب بطری بدون لاکتوز یک لیتری پاژن

40

شیر تی جی ای 1.5درصد چربی 1 لیتری روزانه

شیر تی جی ای 1.5درصد چربی 1 لیتری روزانه

41

شیر بدون لاکتوز کم چرب 945 میلی لیتری مزرعه ماهشام

شیر بدون لاکتوز کم چرب 945 میلی لیتری مزرعه ماهشام

42

شیر کم چرب بطری 1/5لیتری پاکبان

شیر کم چرب بطری 1/5لیتری پاکبان

43

شیر ویتامینه پلاس 1000 گرم پاکبان

شیر ویتامینه پلاس 1000 گرم پاکبان

44

شیر نیم چرب غنی شده با ویتامین د . ث نایلونی 850 میلی لیتری هراز

شیر نیم چرب غنی شده با ویتامین د . ث نایلونی 850 میلی لیتری هراز

45

شیر استریل 3% اسکوئر یک لیتری سحرسان

شیر استریل 3% اسکوئر یک لیتری سحرسان

46

شیر استریل 1.5% اسکوئر یک لیتری سحرسان

شیر استریل 1.5% اسکوئر یک لیتری سحرسان

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید