محبوب‌ترین پنیرپیتزا

از بین پنیر پیتزا‌های زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین پنیر پیتزا از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به پنیرپیتزا مورد علاقتون رای بدید

1

پنیر پیتزا پروسس رنده شده 500 گرمی 206

پنیر پیتزا پروسس رنده شده 500 گرمی 206

2

پنیر موزارلا رنده شده 500 گرمی دالیا

پنیر موزارلا رنده شده 500 گرمی دالیا

3

پنیر ورقه ای چیز برگر 180 گرمی پگاه

پنیر ورقه ای چیز برگر 180 گرمی پگاه

4

پنیر پیتزا رنده شده 500 گرم کاله

پنیر پیتزا رنده شده 500 گرم کاله

5

پنیر ورقه ای گودا 180 گرمی پگاه

پنیر ورقه ای گودا 180 گرمی پگاه

6

پنیر موزارلا رنده شده 250 گرمی دالیا

پنیر موزارلا رنده شده 250 گرمی دالیا

7

پنیر پیتزا موزارلا 500 گرمی 202

پنیر پیتزا موزارلا 500 گرمی 202

8

پنیر موزارلا رنده شده 1000 گرمی دالیا

پنیر موزارلا رنده شده 1000 گرمی دالیا

9

پنیر رنده پروسس 1000 گرمی دگا

پنیر رنده پروسس 1000 گرمی دگا

10

پنیر گودا ورقه ای 180 گرمی کاله

پنیر گودا ورقه ای 180 گرمی کاله

11

پنیر پارمسان رنده 80 گرمی کاله

پنیر پارمسان رنده 80 گرمی کاله

12

پنیر موزارلا ورقه ای 180 گرمی دالیا

پنیر موزارلا ورقه ای 180 گرمی دالیا

13

پنیر پیتزا پروسس رنده شده 180 گرمی 206

پنیر پیتزا پروسس رنده شده 180 گرمی 206

14

پنیر پیتزا 1000 گرمی 202

پنیر پیتزا 1000 گرمی 202

15

پنیر موزارلا رنده شده 2000 گرمی دالیا

پنیر موزارلا رنده شده 2000 گرمی دالیا

16

پنیر رنده موزارلا 500 گرمی دگا

پنیر رنده موزارلا 500 گرمی دگا

17

پنیر موزارلا کم چرب رنده شده 250 گرمی دالیا

پنیر موزارلا کم چرب رنده شده 250 گرمی دالیا

18

پنیر پیتزا رنده شده 1000 گرمی 9595

پنیر پیتزا رنده شده 1000 گرمی 9595

19

پنیر موزارلا کم چرب رنده شده 500 گرمی دالیا

پنیر موزارلا کم چرب رنده شده 500 گرمی دالیا

20

تاپینگ پیتزا رنده شده 250 گرمی دالیا

تاپینگ پیتزا رنده شده 250 گرمی دالیا

21

تاپینگ پیتزا رنده شده میلانو 2000 گرمی دالیا

تاپینگ پیتزا رنده شده میلانو 2000 گرمی دالیا

22

تاپینگ پیتزا رنده شده 1000 گرمی دالیا

تاپینگ پیتزا رنده شده 1000 گرمی دالیا

23

پنیر رنده پروسس 500گرمی دگا

پنیر رنده پروسس 500گرمی دگا

24

پنیر پیتزا رنده شده موزارلا 500 گرمی رامک

پنیر پیتزا رنده شده موزارلا 500 گرمی رامک

25

تاپینگ پیتزا رنده شده 500 گرمی دالیا

تاپینگ پیتزا رنده شده 500 گرمی دالیا

26

پنیر رنده پروسس 180 گرمی دگا

پنیر رنده پروسس 180 گرمی دگا

27

پنیر پیتزا ورقه ای 180 گرمی 9595

پنیر پیتزا ورقه ای 180 گرمی 9595

28

پنیر ورقه ای 1000 گرمی 206

پنیر ورقه ای 1000 گرمی 206

29

پنیر فیلا فیلا دورنگ 2000 گرمی 206

پنیر فیلا فیلا دورنگ 2000 گرمی 206

30

تاپینگ پیتزا رنده شده پرفکتو 2000 گرمی دالیا

تاپینگ پیتزا رنده شده پرفکتو 2000 گرمی دالیا

31

پنیر پیتزا رنده شده چدار 1000 گرمی 9595

پنیر پیتزا رنده شده چدار 1000 گرمی 9595

32

پنیر پیتزا رتده شده کرافت 1000 گرمی 9595

پنیر پیتزا رتده شده کرافت 1000 گرمی 9595

33

پنیر پیتزا رنده شده 2000 گرمی 9595

پنیر پیتزا رنده شده 2000 گرمی 9595

34

پنیر پیتزا رنده شده 180 گرمی 9595

پنیر پیتزا رنده شده 180 گرمی 9595

35

پنیر موزارلا کم چرب وکم نمک رنده شده 250گرمی دالیا

پنیر موزارلا کم چرب وکم نمک رنده شده 250گرمی دالیا

36

پنیر رنده شده موزارلا 180 گرمی شادنوش

پنیر رنده شده موزارلا 180 گرمی شادنوش

37

پنیر رنده شده موزارلا500 گرمی شادنوش

پنیر رنده شده موزارلا500 گرمی شادنوش

38

پنیر رنده شده پامپارو 500 گرمی شادنوش

پنیر رنده شده پامپارو 500 گرمی شادنوش

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید