محبوب‌ترین نواربهداشتی

از بین نواربهداشتی‌های زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین نوار بهداشتی از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به نواربهداشتی مورد علاقتون رای بدید

1

نوار بهداشتی بزرگ کلاسیک بنفش 10 عددی مای لیدی

نوار بهداشتی بزرگ کلاسیک بنفش 10 عددی مای لیدی

2

پد روزانه نازک 20 عددی تافته

پد روزانه نازک 20 عددی تافته

3

نوار بهداشتی بالدار اولترا بزرگ 8 عددی مولپد

نوار بهداشتی بالدار اولترا بزرگ 8 عددی مولپد

4

نوار بهداشتی بالدار بزرگ نرمال10 عددی پنبه ریز

نوار بهداشتی بالدار بزرگ نرمال10 عددی پنبه ریز

5

نوار بهداشتی بالدار ویژه شب یلدا 7 عددی تافته

نوار بهداشتی بالدار ویژه شب یلدا 7 عددی تافته

6

نوار بهداشتی بالدار بزرگ روزانه 10 عددی پنبه ریز

نوار بهداشتی بالدار بزرگ روزانه 10 عددی پنبه ریز

7

نواربهداشتی نازک کتانی ویژه شب تافته

نواربهداشتی نازک کتانی ویژه شب تافته

8

نوار بهداشتی بالدار شب خیلی بزرگ 10 عددی نانسی

نوار بهداشتی بالدار شب خیلی بزرگ 10 عددی نانسی

9

نوار بهداشتی بالدار بزرگ شبانه 10 عددی پنبه ریز

نوار بهداشتی بالدار بزرگ شبانه 10 عددی پنبه ریز

10

نوار بهداشتی بالدار بزرگ ضخیم پنبه ای 8 عددی مولپد

نوار بهداشتی بالدار بزرگ ضخیم پنبه ای 8 عددی مولپد

11

نوار بهداشتی نازک کتانی ویژه روز تافته

نوار بهداشتی نازک کتانی ویژه روز تافته

12

نوار بهداشتی خیلی بزرگ ضخیم پنبه ای 7 عددی مولپد

نوار بهداشتی خیلی بزرگ ضخیم پنبه ای 7 عددی مولپد

13

نوار بهداشتی بزرگ کلاسیک صورتی 10 عددی مای لیدی

نوار بهداشتی بزرگ کلاسیک صورتی 10 عددی مای لیدی

14

نوار بهداشتی بزرگ فیروزه ای 10 عددی مای لیدی

نوار بهداشتی بزرگ فیروزه ای 10 عددی مای لیدی

15

نوار بهداشتی بالدار اولترا خیلی بزرگ 7 عددی مولپد

نوار بهداشتی بالدار اولترا خیلی بزرگ 7 عددی مولپد

16

نوار بهداشتی بالدار کتان فلاف بزرگ 10 عددی نانسی

نوار بهداشتی بالدار کتان فلاف بزرگ 10 عددی نانسی

17

نوار بهداشتی بالدار ویژه شب یلدا 10 عددی تافته

نوار بهداشتی بالدار ویژه شب یلدا 10 عددی تافته

18

نوار بهداشتی بالدار اولترا متوسط 7 عددی مولپد

نوار بهداشتی بالدار اولترا متوسط 7 عددی مولپد

19

نوار بهداشتی شب ایرلید کتانی 7 عددی تافته

نوار بهداشتی شب ایرلید کتانی 7 عددی تافته

20

وار بهداشتی خیلی بزرگ آبی 10 عددی مای لیدی

وار بهداشتی خیلی بزرگ آبی 10 عددی مای لیدی

21

نوار بهداشتی شب نازک 7 عددی تافته

نوار بهداشتی شب نازک 7 عددی تافته

22

پد روزانه 35+5 تافته

پد روزانه 35+5 تافته

23

نوار بهداشتی بالدار نازک متوسط 10 عددی نانسی

نوار بهداشتی بالدار نازک متوسط 10 عددی نانسی

24

نوار بهداشتی بالدار نازک10 عددی بزرگ نانسی

نوار بهداشتی بالدار نازک10 عددی بزرگ نانسی

25

نوار بهداشتی اکسترا بسته بندی تکی  بزرگ مولپد

نوار بهداشتی اکسترا بسته بندی تکی بزرگ مولپد

26

نوار بهداشتی بالدار اکسترا متوسط 10 عددی مولپد

نوار بهداشتی بالدار اکسترا متوسط 10 عددی مولپد

27

نوار بهداشتی بالدار بزرگ مشبک 10 عددی پنبه ریز

نوار بهداشتی بالدار بزرگ مشبک 10 عددی پنبه ریز

28

نواربهداشتی ویژه شب مشبک تافته

نواربهداشتی ویژه شب مشبک تافته

29

نوار بهداشتی پروانه 7 عددی تافته

نوار بهداشتی پروانه 7 عددی تافته

30

نوار بهداشتی بالدار10 عددی تافته

نوار بهداشتی بالدار10 عددی تافته

31

نوار بهداشتی شب ایرلید کتانی 10 عددی تافته

نوار بهداشتی شب ایرلید کتانی 10 عددی تافته

32

نوار بهداشتی بالدار اکسترا خیلی بزرگ 7 عددی مولپد

نوار بهداشتی بالدار اکسترا خیلی بزرگ 7 عددی مولپد

33

نوار بهداشتی بالدار اکستراشب خیلی بزرگ 7عددی مولپد

نوار بهداشتی بالدار اکستراشب خیلی بزرگ 7عددی مولپد

34

نوار بهداشتی متوسط کلاسیک سبز 10عددی مای لیدی

نوار بهداشتی متوسط کلاسیک سبز 10عددی مای لیدی

35

نواربهداشتی ویژه روز نازک تافته

نواربهداشتی ویژه روز نازک تافته

36

نوار بهداشتی نوجوان 7 عددی تافته

نوار بهداشتی نوجوان 7 عددی تافته

37

نوار بهداشتی کلاسیک بزرگ 8 عددی مولپد

نوار بهداشتی کلاسیک بزرگ 8 عددی مولپد

38

نوار بهداشتی کلاسیک خیلی بزرگ 7 عددی مولپد

نوار بهداشتی کلاسیک خیلی بزرگ 7 عددی مولپد

39

نوار بهداشتی ایرلید کتانی ویژه روز تافته

نوار بهداشتی ایرلید کتانی ویژه روز تافته

40

پد بهداشتی بالدار روزانه بزرگ 20 عددی پنبه ریز

پد بهداشتی بالدار روزانه بزرگ 20 عددی پنبه ریز

41

پد بهداشتی روزانه متوسط جعبه ای 20 عددی پنبه ریز

پد بهداشتی روزانه متوسط جعبه ای 20 عددی پنبه ریز

42

نوار بهداشتی بالدار مشبک فلاف بزرگ 10 عددی نانسی

نوار بهداشتی بالدار مشبک فلاف بزرگ 10 عددی نانسی

43

نوار بهداشتی بالدار فلاف خیلی بزرگ 10عددی نانسی

نوار بهداشتی بالدار فلاف خیلی بزرگ 10عددی نانسی

44

نوار بهداشتی روزانه دئودورانت 20 عددی مولپد

نوار بهداشتی روزانه دئودورانت 20 عددی مولپد

45

نوار بهداشتی بالدار ویژه شب کتانی10 عددی تافته

نوار بهداشتی بالدار ویژه شب کتانی10 عددی تافته

46

نوار بهداشتی ماکسی تافته

نوار بهداشتی ماکسی تافته

47

نوار بهداشتی بزرگ مکسی نارنجی 10 عددی مای لیدی

نوار بهداشتی بزرگ مکسی نارنجی 10 عددی مای لیدی

48

نوار بهداشتی روزانه دئودورانت گل 20 عددی مولپد

نوار بهداشتی روزانه دئودورانت گل 20 عددی مولپد

49

نوار بهداشتی ویژه شب ایرلید تافته

نوار بهداشتی ویژه شب ایرلید تافته

50

پد روزانه ایرلید کتانی ایزی اوپن تافته

پد روزانه ایرلید کتانی ایزی اوپن تافته

51

نوار بهداشتی ویژه روز مشبک تافته

نوار بهداشتی ویژه روز مشبک تافته

52

نوار بهداشتی روزانه معمولی نازک 20 عددی مولپد

نوار بهداشتی روزانه معمولی نازک 20 عددی مولپد

53

نوار بهداشتی کلاسیک ضخیم بالدار پک 1+5 مای لیدی

نوار بهداشتی کلاسیک ضخیم بالدار پک 1+5 مای لیدی

54

نوار بهداشتی ویژه شب اکسترا لیدی کر

نوار بهداشتی ویژه شب اکسترا لیدی کر

55

نوار بهداشتی ویژه روز کتانی تافته

نوار بهداشتی ویژه روز کتانی تافته

56

نوار بهداشتی بالدار نازک بزرگ 12 عددی نانسی

نوار بهداشتی بالدار نازک بزرگ 12 عددی نانسی

57

نوار بهداشتی بالدار نازک شب 10 عددی نانسی

نوار بهداشتی بالدار نازک شب 10 عددی نانسی

58

نوار بهداشتی نازک ویژه ایرلید لیدی کر

نوار بهداشتی نازک ویژه ایرلید لیدی کر

59

پد روزانه سایز M جعبه‌ای پنبه ریز

پد روزانه سایز M جعبه‌ای پنبه ریز

60

نوار بهداشتی بالدار فلاف بزرگ 10 عددی نانسی

نوار بهداشتی بالدار فلاف بزرگ 10 عددی نانسی

61

پد بی اختیاری اچ بی ال 5 عددی تافته

پد بی اختیاری اچ بی ال 5 عددی تافته

62

نوار بهداشتی بالدار 10 عددی های لیدی

نوار بهداشتی بالدار 10 عددی های لیدی

63

نوار بهداشتی بالدار نازک متوسط 14 عددی نانسی

نوار بهداشتی بالدار نازک متوسط 14 عددی نانسی

64

نوار بهداشتی روزانه نازک 50 عددی تافته

نوار بهداشتی روزانه نازک 50 عددی تافته

65

نوار بهداشتی بالدار کتانی بزرگ 10 عددی حریر

نوار بهداشتی بالدار کتانی بزرگ 10 عددی حریر

66

نوار بهداشتی بالدار پنبه ای 10 عددی بیتا

نوار بهداشتی بالدار پنبه ای 10 عددی بیتا

67

نوار بهداشتی بالدار سایز بزرگ 10 عددی های کلین

نوار بهداشتی بالدار سایز بزرگ 10 عددی های کلین

68

نوار بهداشتی بالدار مشبک سایز بزرگ 10عددی های کلین

نوار بهداشتی بالدار مشبک سایز بزرگ 10عددی های کلین

69

نوار بهداشتی بالدار بزرگ 10 عددی لیدی کر

نوار بهداشتی بالدار بزرگ 10 عددی لیدی کر

70

نوار بهداشتی بالدار کتانی خیلی بزرگ (ویژه شب) نایس

نوار بهداشتی بالدار کتانی خیلی بزرگ (ویژه شب) نایس

71

نوار بهداشتی بالدار بزرگ 10 عددی ناین

نوار بهداشتی بالدار بزرگ 10 عددی ناین

72

نوار بهداشتی بالدار کتانی بزرگ نایس

نوار بهداشتی بالدار کتانی بزرگ نایس

73

نوار بهداشتی مشبک خیلی بزرگ(سوپر ویژه شب)لیدی کر

نوار بهداشتی مشبک خیلی بزرگ(سوپر ویژه شب)لیدی کر

74

نوار بهداشتی بالدار نازک خیلی بزرگ ویژه شب نایس

نوار بهداشتی بالدار نازک خیلی بزرگ ویژه شب نایس

75

نوار بهداشتی بالدار مشبک بزرگ 10 عددی ناین

نوار بهداشتی بالدار مشبک بزرگ 10 عددی ناین

76

نوار بهداشتی ساده کوچک 10 عددی بیتا

نوار بهداشتی ساده کوچک 10 عددی بیتا

77

نوار بهداشتی بالدار مشبک 10 عددی بیتا

نوار بهداشتی بالدار مشبک 10 عددی بیتا

79

نوار بهداشتی ساده خیلی بزرگ  10 عددی بیتا

نوار بهداشتی ساده خیلی بزرگ 10 عددی بیتا

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید