محبوب‌ترین سوسیس

از بین سوسیس‌های زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین سوسیس از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به سوسیس مورد علاقتون رای بدید

1

سوسیس 80%گوشت قرمز 600 گرمی میکائیلیان

سوسیس 80%گوشت قرمز 600 گرمی میکائیلیان

2

سوسیس انگشتی 80% توری 500 گرمی کاله

سوسیس انگشتی 80% توری 500 گرمی کاله

3

کوکتل پنیر وکیوم 55% 500 گرمی 202

کوکتل پنیر وکیوم 55% 500 گرمی 202

4

فرانکفورتر پرمیوم 80% 400 گرمی 202

فرانکفورتر پرمیوم 80% 400 گرمی 202

5

کوکتل ممتاز 70% مرغ وگوشت 600 گرمی میکائیلیان

کوکتل ممتاز 70% مرغ وگوشت 600 گرمی میکائیلیان

6

سوسیس کوکتل ویژه 60% 500 گرمی صدک

سوسیس کوکتل ویژه 60% 500 گرمی صدک

7

کوکتل گوشت 55% وکیوم 300 گرمی کیمبال

کوکتل گوشت 55% وکیوم 300 گرمی کیمبال

8

سوسیس هات داگ 70% 500 گرمی دمس

سوسیس هات داگ 70% 500 گرمی دمس

9

هات داگ طلایی 80% گوشت قرمز 600 گرمی میکائیلیان

هات داگ طلایی 80% گوشت قرمز 600 گرمی میکائیلیان

10

سوسیس کوکتل چیکو 500 گرمی سولیکو کاله

سوسیس کوکتل چیکو 500 گرمی سولیکو کاله

11

فرانکفورتر70% نایلون 1000 گرمی کیمبال

فرانکفورتر70% نایلون 1000 گرمی کیمبال

12

کوکتل گوشت توری 1000 گرمی کاله

کوکتل گوشت توری 1000 گرمی کاله

13

سوسیس آلمانی40% نایلون 1000 گرمی کیمبال

سوسیس آلمانی40% نایلون 1000 گرمی کیمبال

14

هات داگ گوشت توری 1000 گرمی کاله

هات داگ گوشت توری 1000 گرمی کاله

15

سوسیس بلغاری 70% گوشت و مرغ 600 گرمی میکائیلیان

سوسیس بلغاری 70% گوشت و مرغ 600 گرمی میکائیلیان

16

وکیوم سوسیس آلمانی 40% 500 گرمی هایزم

وکیوم سوسیس آلمانی 40% 500 گرمی هایزم

17

کوکتل ساده 55% گوشت توری 500 گرمی 202

کوکتل ساده 55% گوشت توری 500 گرمی 202

18

کوکتل پنیر55% وکیوم 300 گرمی کیمبال

کوکتل پنیر55% وکیوم 300 گرمی کیمبال

19

فرانکفورتر70% وکیوم 300 گرمی کیمبال

فرانکفورتر70% وکیوم 300 گرمی کیمبال

20

سوسیس کوکتل انگشتی توری 1000 گرمی کاله

سوسیس کوکتل انگشتی توری 1000 گرمی کاله

21

هات داگ ممتاز 70% گوشت و مرغ 600 گرمی میکائیلیان

هات داگ ممتاز 70% گوشت و مرغ 600 گرمی میکائیلیان

22

سوسیس کوکتل پنیری وکیوم 300 گرمی کاله

سوسیس کوکتل پنیری وکیوم 300 گرمی کاله

23

سوسیس شکاری 95% 260 گرمی میکائیلیان

سوسیس شکاری 95% 260 گرمی میکائیلیان

24

کوکتل ژاپنی توری 55% 500 گرم 202

کوکتل ژاپنی توری 55% 500 گرم 202

25

سوسیس آلمانی توری 1 کیلوگرم کاله

سوسیس آلمانی توری 1 کیلوگرم کاله

26

سوسیس کراکف پنیر 55% 450 گرمی صدک

سوسیس کراکف پنیر 55% 450 گرمی صدک

27

کوکتل مرغ تنوری 1 کیلوگرمی کاله

کوکتل مرغ تنوری 1 کیلوگرمی کاله

28

کوکتل پرمیوم دارفرش 80% گوشت قرمز 300 گرمی 202

کوکتل پرمیوم دارفرش 80% گوشت قرمز 300 گرمی 202

29

کوکتل گوشت 55% نایلون 1000 گرمی کیمبال

کوکتل گوشت 55% نایلون 1000 گرمی کیمبال

30

سوسیس آلمانی 40% گوشت مرغ توری 500گرمی کامپوره

سوسیس آلمانی 40% گوشت مرغ توری 500گرمی کامپوره

31

سوسیس کوکتل پنیر 55% 500 گرمی صدک

سوسیس کوکتل پنیر 55% 500 گرمی صدک

32

سوسیس هات داگ 70% 400 گرمی صدک

سوسیس هات داگ 70% 400 گرمی صدک

33

کوکتل پنیر55% نایلون 1000 گرمی کیمبال

کوکتل پنیر55% نایلون 1000 گرمی کیمبال

34

سوسیس کراکف 55% 500 گرمی دمس

سوسیس کراکف 55% 500 گرمی دمس

35

سوسیس کوکتل مخصوص 55% 500 گرمی صدک

سوسیس کوکتل مخصوص 55% 500 گرمی صدک

36

کوکتل ممتاز وکیوم 0.5کیلو گرم هایزم

کوکتل ممتاز وکیوم 0.5کیلو گرم هایزم

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید