محبوب‌ترین چای

از بین چای ‌های زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین چای از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به چای مورد علاقتون رای بدید

1

چای معطر مخصوص 500گرمی احمد

چای معطر مخصوص 500گرمی احمد

2

چای جعبه مقوایی ساده 100 گرمی دوغزال

چای جعبه مقوایی ساده 100 گرمی دوغزال

3

چای خارجه ارل گری طلاکوب باعطرترنج 500 گرمی شهرزاد

چای خارجه ارل گری طلاکوب باعطرترنج 500 گرمی شهرزاد

4

چای ارل گری 450 گرمی توینینگز

چای ارل گری 450 گرمی توینینگز

5

چای کیسه ای عطری 25 عددی دوغزال

چای کیسه ای عطری 25 عددی دوغزال

6

چای سیلان مخصوص 500گرمی احمد

چای سیلان مخصوص 500گرمی احمد

7

چای تی بگ معطر 25 عددی احمد

چای تی بگ معطر 25 عددی احمد

8

چای قرمز آسام طلاکوب 500 گرمی شهرزاد

چای قرمز آسام طلاکوب 500 گرمی شهرزاد

9

چای قوطی فلزی عطری 400 گرمی دو غزال

چای قوطی فلزی عطری 400 گرمی دو غزال

10

چای صبحانه معطر 500 گرمی شهرزاد

چای صبحانه معطر 500 گرمی شهرزاد

11

چای سنتی انگلیسی 100 گرمی توینینگز

چای سنتی انگلیسی 100 گرمی توینینگز

12

چای هل  500 گرمی شهرزاد

چای هل 500 گرمی شهرزاد

13

چای کیسه ای ساده 25 عددی دوغزال

چای کیسه ای ساده 25 عددی دوغزال

14

چای معطر مخصوص قوطی فلزی 500 گرمی احمد

چای معطر مخصوص قوطی فلزی 500 گرمی احمد

15

چای ایرانی ساده 350 گرمی بلوط

چای ایرانی ساده 350 گرمی بلوط

16

چای کله مورچه خالص کنیا 500 گرمی شهرزاد

چای کله مورچه خالص کنیا 500 گرمی شهرزاد

17

چای تی بگ صبحانه 25 عددی احمد

چای تی بگ صبحانه 25 عددی احمد

18

چای بهاره ممتاز ایرانی قوطی فلزی 450 گرمی تشریفات

چای بهاره ممتاز ایرانی قوطی فلزی 450 گرمی تشریفات

19

چای کیسه ای خارجی 50 عدی قرمز گلستان

چای کیسه ای خارجی 50 عدی قرمز گلستان

20

چای تی بگ هل 25 عددی احمد

چای تی بگ هل 25 عددی احمد

21

چای تی بگ رویال 25 عددی شهرزاد

چای تی بگ رویال 25 عددی شهرزاد

22

چای سیاه صبحانه 500 گرمی گلستان

چای سیاه صبحانه 500 گرمی گلستان

23

چای دارچین هندوستان طلاکوب 500 گرمی شهرزاد

چای دارچین هندوستان طلاکوب 500 گرمی شهرزاد

24

چای کله مورچه ساده 450 گرمی بلوط

چای کله مورچه ساده 450 گرمی بلوط

25

چای تی بگ رویال لفافدار 25 عددی شهرزاد

چای تی بگ رویال لفافدار 25 عددی شهرزاد

26

چای کیسه ای معطر بدون لفاف 25 عددی بلوط

چای کیسه ای معطر بدون لفاف 25 عددی بلوط

27

چای دارجیلینگ آسام 500 گرمی طلاکوب شهرزاد

چای دارجیلینگ آسام 500 گرمی طلاکوب شهرزاد

28

چای تی بگ رویال لفافدار 50 عددی شهرزاد

چای تی بگ رویال لفافدار 50 عددی شهرزاد

29

چای سیلان ساده 450 گرمی فامیلا

چای سیلان ساده 450 گرمی فامیلا

30

چای کیسه ای ساده بدون لفاف 25 عددی بلوط

چای کیسه ای ساده بدون لفاف 25 عددی بلوط

31

پک دو بسته چای هندوستان فامیلا

پک دو بسته چای هندوستان فامیلا

32

چای کیسه ای معطر لفاف دار 25 عددی فامیلا

چای کیسه ای معطر لفاف دار 25 عددی فامیلا

33

چای شکسته سیلان آسام ساده 100 گرمی کاپیتان

چای شکسته سیلان آسام ساده 100 گرمی کاپیتان

34

چای کله مورچه ساده 450 گرمی فامیلا

چای کله مورچه ساده 450 گرمی فامیلا

35

چای کیسه ای کلاسیک 25 عددی 50 گرمی تشریفات

چای کیسه ای کلاسیک 25 عددی 50 گرمی تشریفات

36

چای کیسه ای معطر بدون لفاف 25 عددی فامیلا

چای کیسه ای معطر بدون لفاف 25 عددی فامیلا

37

چای کیسه ای ساده بدون لفاف 25 عددی فامیلا

چای کیسه ای ساده بدون لفاف 25 عددی فامیلا

38

چای هندوستان 450 گرم اویلا

چای هندوستان 450 گرم اویلا

39

چای سیلان معطر 450 گرم اویلا

چای سیلان معطر 450 گرم اویلا

40

چای سی تی سی کنیا پاکتی 450 گرمی کاپیتان

چای سی تی سی کنیا پاکتی 450 گرمی کاپیتان

41

چای تی بگ ساده پاکت دار 25 عددی کاپیتان

چای تی بگ ساده پاکت دار 25 عددی کاپیتان

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید