محبوب‌ترین دستمال کاغذی

از بین دستمال کاغذی‌های زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین دستمال کاغذی از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به دستمال کاغذی مورد علاقتون رای بدید

1

دستمال کاغذی با بسته بندی سافت 250 برگ 2 لا تنو

دستمال کاغذی با بسته بندی سافت 250 برگ 2 لا تنو

2

دستمال کاغذی 100 برگ سه لایه طلایی سافتلن

دستمال کاغذی 100 برگ سه لایه طلایی سافتلن

3

دستمال کاغذی سافت پک 200 برگ دو لایه 3 تایی نانسی

دستمال کاغذی سافت پک 200 برگ دو لایه 3 تایی نانسی

4

دستمال کاغذی150 برگ 2 لایه تنو

دستمال کاغذی150 برگ 2 لایه تنو

5

دستمال کاغذی 10 عددی خانواده بیتا

دستمال کاغذی 10 عددی خانواده بیتا

6

دستمال کاغذی 2لایه 200 برگ 6 عددی نانسی

دستمال کاغذی 2لایه 200 برگ 6 عددی نانسی

7

دستمال کاغذی100 برگ 2 لایه تنو

دستمال کاغذی100 برگ 2 لایه تنو

8

دستمال کاغذی 150 برگ دو لایه پاپیا

دستمال کاغذی 150 برگ دو لایه پاپیا

9

دستمال کاغذی 150 برگ دو لایه سفیدسری پرنیان سافتلن

دستمال کاغذی 150 برگ دو لایه سفیدسری پرنیان سافتلن

10

دستمال خانواده فانتزی200برگ 1+4عددی حریر

دستمال خانواده فانتزی200برگ 1+4عددی حریر

11

دستمال کاغذی 100 برگ 3 لایه تنو

دستمال کاغذی 100 برگ 3 لایه تنو

12

دستمال کاغذی اقتصادی 10 بسته ای200برگ حریر

دستمال کاغذی اقتصادی 10 بسته ای200برگ حریر

13

دستمال کاغذی طرح درخشان دو لایه 150 برگ نانسی

دستمال کاغذی طرح درخشان دو لایه 150 برگ نانسی

14

دستمال کاغذی 300 برگ سوپر اقتصادی سفید بیتا

دستمال کاغذی 300 برگ سوپر اقتصادی سفید بیتا

15

دستمال کاغذی 250 برگ 2لایه سافت پک گلرنگ

دستمال کاغذی 250 برگ 2لایه سافت پک گلرنگ

16

دستمال کاغذی 100 برگ2 لایه پاپیا

دستمال کاغذی 100 برگ2 لایه پاپیا

17

دستمال کاغذی100 برگ 3 لایه پاپیا

دستمال کاغذی100 برگ 3 لایه پاپیا

18

دستمال جیبی سفید بیتا

دستمال جیبی سفید بیتا

19

دستمال کاغذی نایلونی پک اقتصادی 10 عددی های کلین

دستمال کاغذی نایلونی پک اقتصادی 10 عددی های کلین

20

دستمال کاغذی سری روشنا 100برگ نانسی

دستمال کاغذی سری روشنا 100برگ نانسی

21

دستمال کاغذی مکعبی بیتا

دستمال کاغذی مکعبی بیتا

22

دستمال کاغذی 2 لایه 100 برگ 10 عددی خانواده مینا

دستمال کاغذی 2 لایه 100 برگ 10 عددی خانواده مینا

23

دستمال کاغذی فانتزی گلدونه سوپر300برگ حریر

دستمال کاغذی فانتزی گلدونه سوپر300برگ حریر

24

دستمال کاغذی 100برگ2لایه 10عددی ایزی پیک

دستمال کاغذی 100برگ2لایه 10عددی ایزی پیک

25

دستمال کاغذی 300 برگ گل رز بیتا

دستمال کاغذی 300 برگ گل رز بیتا

26

دستمال کاغذی سافت پک 100 برگ 2 لایه 10 عددی صپیتا

دستمال کاغذی سافت پک 100 برگ 2 لایه 10 عددی صپیتا

27

دستمال اقتصادی 200 برگ 10 عددی زیبا

دستمال اقتصادی 200 برگ 10 عددی زیبا

28

دستمال کاغذی مارتیا 100برگ3لایه ایزی پیک

دستمال کاغذی مارتیا 100برگ3لایه ایزی پیک

29

دستمال کاغذی 150برگ2لایه 1+7 ایزی پیک

دستمال کاغذی 150برگ2لایه 1+7 ایزی پیک

30

دستمال کاغذی سافت پک 100 برگ 2لایه 10 عددی هوبار

دستمال کاغذی سافت پک 100 برگ 2لایه 10 عددی هوبار

31

دستمال کاغذی سافت پک 2لایه 100 برگ 10 عددی ناین

دستمال کاغذی سافت پک 2لایه 100 برگ 10 عددی ناین

32

دستمال کاغذی ژاکلین 100برگ3لایه ایزی پیک

دستمال کاغذی ژاکلین 100برگ3لایه ایزی پیک

33

دستمال خانواده مرحبا

دستمال خانواده مرحبا

34

دستمال کاغذی 100 برگ 2 لایه صپیتا

دستمال کاغذی 100 برگ 2 لایه صپیتا

35

دستمال کاغذی 200 برگ 10 عددی نسترن

دستمال کاغذی 200 برگ 10 عددی نسترن

36

دستمال کاغذی جعبه ای 300 برگ راشین

دستمال کاغذی جعبه ای 300 برگ راشین

37

دستمال کاغذی 2 لایه 200 برگ نایلونی های کلین

دستمال کاغذی 2 لایه 200 برگ نایلونی های کلین

38

دستمال 200 برگ 10 عددی تندیس

دستمال 200 برگ 10 عددی تندیس

39

دستمال اقتصادی 300 برگ 3 عددی تندیس

دستمال اقتصادی 300 برگ 3 عددی تندیس

40

دستمال کاغذی فلکسی اقتصادی 200 برگ راشین

دستمال کاغذی فلکسی اقتصادی 200 برگ راشین

41

دستمال کاغذی جیبی 10 عددی های کلین

دستمال کاغذی جیبی 10 عددی های کلین

42

دستمال کاغذی صادراتی 200 برگ تیک پلاس

دستمال کاغذی صادراتی 200 برگ تیک پلاس

43

دستمال کاغذی 100 برگ 2 لایه مینا

دستمال کاغذی 100 برگ 2 لایه مینا

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید