محبوب‌ترین رب گوجه فرنگی

از بین رب‌های گوجه فرنگی زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین رب گوجه فرنگی از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به رب گوجه فرنگی مورد علاقتون رای بدید

1

رب گوجه فرنگی 800 گرمی چین چین

رب گوجه فرنگی 800 گرمی چین چین

2

رب گوجه فرنگی آسان بازشو 800 گرمی روژین

رب گوجه فرنگی آسان بازشو 800 گرمی روژین

3

رب گوجه فرنگی 800 گرمی اویلا

رب گوجه فرنگی 800 گرمی اویلا

4

رب گوجه فرنگی آسان بازشو 800 گرمی طبیعت

رب گوجه فرنگی آسان بازشو 800 گرمی طبیعت

5

 کنسرو رب گوجه فرنگی درب آسان باز شو 800 گرمی یک و

کنسرو رب گوجه فرنگی درب آسان باز شو 800 گرمی یک و

6

رب گوجه فرنگی 800 گرمی فامیلا

رب گوجه فرنگی 800 گرمی فامیلا

7

رب گوجه فرنگی 800 گرمی رعنا

رب گوجه فرنگی 800 گرمی رعنا

8

رب گوجه فرنگی قوطی آسان بازشو800 گرمی دلپذیر

رب گوجه فرنگی قوطی آسان بازشو800 گرمی دلپذیر

9

رب گوجه فرنگی شیشه ای 700گرم فامیلا

رب گوجه فرنگی شیشه ای 700گرم فامیلا

10

رب گوجه فرنگی 800 گرمی مکنزی

رب گوجه فرنگی 800 گرمی مکنزی

11

رب گوجه فرنگی بازشو 400 گرمی فامیلا

رب گوجه فرنگی بازشو 400 گرمی فامیلا

12

رب گوجه فرنگی آسان باز شو 4300گرمی روژین تاک

رب گوجه فرنگی آسان باز شو 4300گرمی روژین تاک

13

رب گوجه فرنگی 800 گرمی خوشبخت

رب گوجه فرنگی 800 گرمی خوشبخت

14

رب گوجه قوطی آسان باز شو 800 گرمی خوشاب

رب گوجه قوطی آسان باز شو 800 گرمی خوشاب

15

رب گوجه فرنگی شیشه 650 گرمی بدر

رب گوجه فرنگی شیشه 650 گرمی بدر

16

رب گوجه فرنگی 700 گرمی شیشه ای مکنزی

رب گوجه فرنگی 700 گرمی شیشه ای مکنزی

17

رب گوجه فرنگی 800گرمی مزمز

رب گوجه فرنگی 800گرمی مزمز

18

رب گوجه فرنگی شیشه 1100 گرمی  تک

رب گوجه فرنگی شیشه 1100 گرمی تک

19

رب حلب 4000 گرمی خوشاب

رب حلب 4000 گرمی خوشاب

20

رب گوجه فرنگی شیشه 1600 گرمی تک

رب گوجه فرنگی شیشه 1600 گرمی تک

21

رب گوجه فرنگی 400 گرمی بهروز

رب گوجه فرنگی 400 گرمی بهروز

22

رب گوجه فرنگی 800 گرمی سانتین

رب گوجه فرنگی 800 گرمی سانتین

23

رب گوجه فرنگی 800 گرمی کیمبال

رب گوجه فرنگی 800 گرمی کیمبال

24

کنسرو رب گوجه شیشه 700 گرمی پیک

کنسرو رب گوجه شیشه 700 گرمی پیک

25

رب گوجه فرنگی آسان باز شو400 گرمی شیرین عسل

رب گوجه فرنگی آسان باز شو400 گرمی شیرین عسل

26

رب گوجه فرنگی800 گرمی هانی

رب گوجه فرنگی800 گرمی هانی

27

رب گوجه فرنگی شیشه ای 700گرمی لایمیکس

رب گوجه فرنگی شیشه ای 700گرمی لایمیکس

28

رب گوجه فرنگی قوطی 800 گرمی تک

رب گوجه فرنگی قوطی 800 گرمی تک

29

رب گوجه فرنگی ( درب ایزی اپن ) قوطی 800 گرمی بدر

رب گوجه فرنگی ( درب ایزی اپن ) قوطی 800 گرمی بدر

30

رب گوجه فرنگی قوطی 390 گرمی تک

رب گوجه فرنگی قوطی 390 گرمی تک

31

رب گوجه فرنگی آسان باز شو 800 گرمی شیرین عسل

رب گوجه فرنگی آسان باز شو 800 گرمی شیرین عسل

32

رب گوجه فرنگی 800 گرمی تاتائو

رب گوجه فرنگی 800 گرمی تاتائو

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید