محبوب‌ترین ماست

از بین ماست‌های زیر، تجربه مصرف کدام یک را داشته‌اید؟ اکالارنک بستری است تا تجربیات مثبت و منفی مصرفتان از برندهای مختلف یک محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این طریق به افزایش رضایت‌مندی سایر مخاطبان از خریدشان کمک کنید. بهترین ماست از نظر شما کدام است؟ (به هر تعداد از محصولات که بخواهید، میتوانید رای دهید ولی اگر چند بار به یک محصول رای دهید، تنها یکی از رای ها محاسبه می‌شود.) برای رای‌دهی به محصولات سایر دسته بندی‌های اکالارنک، کلیک کنید.

شما هم به ماست مورد علاقتون رای بدید

1

ماست سون پرچرب 2200 گرمی کاله

ماست سون پرچرب 2200 گرمی کاله

2

ماست همزده پرچرب 1500 گرمی میهن

ماست همزده پرچرب 1500 گرمی میهن

3

ماست لاکتیویا کم چرب 1500 گرمی کاله

ماست لاکتیویا کم چرب 1500 گرمی کاله

4

ماست موسیر همزده 250 گرمی رامک

ماست موسیر همزده 250 گرمی رامک

5

ماست کم چرب سبو 2000 گرمی هراز

ماست کم چرب سبو 2000 گرمی هراز

6

ماست لاکتیویا 900 گرمی کاله

ماست لاکتیویا 900 گرمی کاله

7

ماست همزده کم چرب 2000 گرمی میهن

ماست همزده کم چرب 2000 گرمی میهن

8

ماست چکیده موسیر 500 گرمی چوپان

ماست چکیده موسیر 500 گرمی چوپان

9

ماست پرچرب 6% همزده 2200 گرمی هراز

ماست پرچرب 6% همزده 2200 گرمی هراز

10

ماست همزده کم چرب 1500 گرمی میهن

ماست همزده کم چرب 1500 گرمی میهن

11

ماست موسیر دبه ای 2000 گرمی پاک

ماست موسیر دبه ای 2000 گرمی پاک

12

ماست سنتی سرشیردار 10% 900 گرمی میهن

ماست سنتی سرشیردار 10% 900 گرمی میهن

13

ماست پر چرب 1000 گرمی آرسیل دومینو

ماست پر چرب 1000 گرمی آرسیل دومینو

14

ماست ناری کفیر 5% چربی 1400 گرمی کاله

ماست ناری کفیر 5% چربی 1400 گرمی کاله

15

ماست پرشین 1000 گرمی مزرعه ماهشام

ماست پرشین 1000 گرمی مزرعه ماهشام

16

ماست سنتی 900 گرمی دامداران

ماست سنتی 900 گرمی دامداران

17

ماست پرچرب 1500 گرمی پاژن

ماست پرچرب 1500 گرمی پاژن

18

ماست دبه ای کم چرب پروبیوتیک 2000 گرمی پاک

ماست دبه ای کم چرب پروبیوتیک 2000 گرمی پاک

19

ماست یونانی پرچرب 900 گرمی میهن

ماست یونانی پرچرب 900 گرمی میهن

20

ماست ست پرچرب 2000 گرمی میهن

ماست ست پرچرب 2000 گرمی میهن

21

ماست ست خامه ای 6% 750 گرمی میهن

ماست ست خامه ای 6% 750 گرمی میهن

22

ماست ایسلندی 400 گرمی کاله

ماست ایسلندی 400 گرمی کاله

23

ماست پروبیوتیک کم چرب 900 گرمی رامک

ماست پروبیوتیک کم چرب 900 گرمی رامک

24

ماست پر چرب 1500 گرمی مزرعه ماهشام

ماست پر چرب 1500 گرمی مزرعه ماهشام

25

ماست پرچرب 2500 گرمی دامداران

ماست پرچرب 2500 گرمی دامداران

26

ماست کم چرب 2200 گرمی هراز

ماست کم چرب 2200 گرمی هراز

27

ماست تازه 2/2 دبه ای 4% چربی هراز

ماست تازه 2/2 دبه ای 4% چربی هراز

28

ماست ست کم چرب 900 گرمی میهن

ماست ست کم چرب 900 گرمی میهن

29

ماست ایلچی 900 گرمی چوپان

ماست ایلچی 900 گرمی چوپان

30

ماست کم چرب آرسیل  1000گرمی پگاه

ماست کم چرب آرسیل  1000گرمی پگاه

31

ماست چکیده موسیر 500 گرمی مزرعه ماهشام

ماست چکیده موسیر 500 گرمی مزرعه ماهشام

32

ماست سنتی سرشیردار 10% 1500 گرمی میهن

ماست سنتی سرشیردار 10% 1500 گرمی میهن

33

ماست پر چرب 2500 گرمی پاژن

ماست پر چرب 2500 گرمی پاژن

34

ماست چکیده 500 گرمی مزرعه ماهشام

ماست چکیده 500 گرمی مزرعه ماهشام

35

ماست کم چرب 1000 گرمی آرسیل دومینو

ماست کم چرب 1000 گرمی آرسیل دومینو

36

ماست دبه پرچرب 2000 گرم پاک

ماست دبه پرچرب 2000 گرم پاک

37

ماست میکس پر چرب 900 گرمی چوپان

ماست میکس پر چرب 900 گرمی چوپان

38

ماست پرشین همزده کم چرب 1500 گرمی مزرعه ماهشام

ماست پرشین همزده کم چرب 1500 گرمی مزرعه ماهشام

39

ماست یونانی دبه پرچرب 2200 گرمی می ماس

ماست یونانی دبه پرچرب 2200 گرمی می ماس

40

ماست همزده 4% کاپری 2000 گرمی صباح

ماست همزده 4% کاپری 2000 گرمی صباح

41

ماست کم چرب 1500 گرمی مزرعه ماهشام

ماست کم چرب 1500 گرمی مزرعه ماهشام

42

ماست کم چرب 900 گرمی پاژن

ماست کم چرب 900 گرمی پاژن

43

ماست گاومیش کوزه ای 500 گرمی خومالی

ماست گاومیش کوزه ای 500 گرمی خومالی

44

ماست میکس کم چرب چوپان مقدار 2200 گرم

ماست میکس کم چرب چوپان مقدار 2200 گرم

45

ماست کم چرب پروبیوتیک 900 گرمی پاک

ماست کم چرب پروبیوتیک 900 گرمی پاک

46

ماست همزده 4% کاپری 700 گرمی صباح

ماست همزده 4% کاپری 700 گرمی صباح

47

ماست کم چرب 500 گرمی مزرعه ماهشام

ماست کم چرب 500 گرمی مزرعه ماهشام

48

ماست کم چرب 1500 گرمی دامداران

ماست کم چرب 1500 گرمی دامداران

49

ماست کم چرب 1000 گرمی مزرعه ماهشام

ماست کم چرب 1000 گرمی مزرعه ماهشام

50

ماست کم چرب 1500 گرمی پاژن

ماست کم چرب 1500 گرمی پاژن

51

ماست کم چرب 2500 گرمی پاژن

ماست کم چرب 2500 گرمی پاژن

52

ماست پروبیوتیک 2200 گرمی کاله

ماست پروبیوتیک 2200 گرمی کاله

53

ماست پر چرب سین بیوتیک 2200 گرم پاکبان

ماست پر چرب سین بیوتیک 2200 گرم پاکبان

54

ماست 3.2% چربی 2000 گرمی صباح

ماست 3.2% چربی 2000 گرمی صباح

55

ماست 1.5% چربی 2000 گرمی صباح

ماست 1.5% چربی 2000 گرمی صباح

56

ماست یوگوفیت بدون چربی 400 گرمی میهن

ماست یوگوفیت بدون چربی 400 گرمی میهن

57

ماست دبه پر چرب 2200 گرم می ماس

ماست دبه پر چرب 2200 گرم می ماس

58

ماست موسیر 230 گرمی شاندیز

ماست موسیر 230 گرمی شاندیز

59

ماست نیم چرب پروبیوتیک 2500 گرمی پاکبان

ماست نیم چرب پروبیوتیک 2500 گرمی پاکبان

60

ماست پرچرب سطلی 1500 گرمی کالبر

ماست پرچرب سطلی 1500 گرمی کالبر

61

ماست همزده اکتا لایت کم چرب رضوی

ماست همزده اکتا لایت کم چرب رضوی

62

ماست تازه کم چرب 650 گرمی رضوی

ماست تازه کم چرب 650 گرمی رضوی

63

ماست 3.2% چربی 1500 گرمی IML صباح

ماست 3.2% چربی 1500 گرمی IML صباح

64

ماست پروبیوتیک کم چرب مانیزان وزن 1.5 کیلوگرم

ماست پروبیوتیک کم چرب مانیزان وزن 1.5 کیلوگرم

65

ماست کم چرب  2000 گرمی شاندیز

ماست کم چرب  2000 گرمی شاندیز

دوستان خود را به این نظرسنجی دعوت کنید